EDGE-BEHOV: Smarte byer er et eksempel der prosesseringen med fordel kan flyttes til «the edge». (Foto: Stephen Lawson, IDGNS)

Store forventninger til Edge Computing

Edge Computing er spådd å være en voksende trend i kjølvannet av tingenes internett. Men er det noe mer enn en maskinvare-hype?

Publisert Sist oppdatert

Begrepet edge computing eller direkte oversatt, databehandling på kanten, impliserer at prosesseringen skjer i utkanten av infrastrukturen, der dataene oppstår, i stedet for at de sendes den lange veien til datasentre eller til skyer for å behandles der.

På Canalsys, høstens europeiske konferanse for aktører i kanalen, ble Edge Computing trukket fram som «the coming thing» og en av de viktigste trendene for framtiden. Fremdeles er det imidlertid upløyd mark for det store flertallet i bransjen.

Maskinvare-hype?

Da fagbladet IT-Bransjen henvendte seg til aktører som hadde deltatt på Canalys fra distributørsiden for å høre deres vurderinger av Edge Computing og eventuell satsing, fikk vi liten respons. Representanten for en større forhandler som hadde vært til stede hadde liten tro på det og så det primært som en hype fra de største produsentene for å få fart på maskinvare-omsetningen igjen. Hva som er drivkraften kan det være flere meninger om, men analyseselskapene er samstemte om at det dreier seg om at vi på noe sikt står foran et slags it-klondyke.

– Milliard-business

Gartner venter at hele 50 prosent av alle data som blir generert på enterprise-nivå i 2022 vil være produsert og prosessert utenfor det tradisjonelle datasenteret eller en sky.

IDC forventer at hele 1,35 trillioner dollar vil bli brukt i forbindelse med tingenes internett i 2021, med forbehold om at den underliggende infrastrukturen blir utviklet og tatt i bruk.

General Electric forventer at det industrielle internett-markedet alene vil være verdt 225 milliarder dollar i 2020.

Ifølge Accentures prognoser vil det industrielle tingenes internett-markedet ligge på hele 14,2 trillioner dollar i 2030.

I følge Computerworld UK markerer edge computing et steg videre fra det som tradisjonelt blir forstått som skyen. Edge computing representerer et teknologiskifte som nå er underveis, og som har potensial til drastisk å forandre måten data oppstår og blir prosessert på. Edge computing er en følge av utviklingen av tingenes internett, der forskjellige industrier kopler opp ting som tidligere var dumme objekter, og disse nå skal snakke med hverandre og rapportere.

 

Egne edge-enheter

På den måte kan behandlingen av data skje i nærheten av der prosessene finner sted, slik at organisasjonene kan analysere viktige data i tilnærmet real-time. I noen bransjer og situasjoner er ultrarask responstid livsviktig, bokstavelig talt. Når for eksempel en selvgående bil må gjøre en manøver for å unngå et objekt i kjørebanen, er det ikke mye tid å gå på. Når beregningene skjer i utkanten, nær objektene, kan alt skje så mye raskere enn om informasjonen måtte ha gått den lange veien til et datasenter som kan ligge et helt annet sted, kanskje i et annet land.

I en slik setting trengs edge-enheter, som kan defineres som alt som kan fungere som et inngangspunkt til nettverket, som for eksempel rutere, wans og svitsjer. Disse skal kunne fungere som miniatyr datasentre, som kan snakke med hverandre og formidle viktige data. Som i tilfellet ovenfor, er det rett og slett ikke raskt nok å sende dataene tilbake til en sentral enhet. Aktiviteten i nettverket av slike enheter har fått navnet fog-computing, som betegner desentralisert behandling av data på objektnivå. Allerede i 2015 ble OpenFog Concortium dannet av de største aktørene for å akselerere utviklingen av denne teknologien med en åpen arkitektur.

Spesielt innen industrielle anvendelser blir disse teknologiene sett på som svært viktige. Her dreier det seg om svært store datamengder, og edge computing vil gi mye raskere responstid, bedre oversikt, og ikke minst bedre sikkerhet. Organisasjonene vil få et mer oversiktlig bilde av hvor dataene kommer fra og hvor de går. Også innen personvern har disse teknologiene potensialer, siden prinsippet er å ha dataene nær de forskjellige enhetene i stedet for å sende dem til skyen.

Denne artikkelen sto først på trykk i fagbladet IT-Bransjen. Ønsker du å abonnere kan du gjøre det her!