SER BEDRE UT: IBM Watson får tilgang til ny teknologi som nesten betyr at den får et helt nytt syn. Illustrasjon: IBM

Kan «se» og analysere medisinske foto

IBM Watson kjøper seg teknologi som gir den et helt nytt syn på verden.

Publisert Sist oppdatert

Dypanalyse-systemet Watson vil få utvidet teknologien for bildeanalyse med et oppkjøp. IBM melder at de planlegger å legge til Merge Healthcare og deres plattform for håndtering av medisinske fotografier.

Bedre behandling og helsetjenester

Målet skal være å bedre bildeanalysekapasiteten til Watson for å gi bedre utredningsstøtte til medisinsk personell. Bedre fotoanalyse skal gi bedre behandling og omsorg. I visse tilfeller skal dette gi mer presise resultater siden en datamaskin kan oppdage det et menneske ikke ser. Spesielt dersom datamengdene er høye, som tilfellet kan være etter fotorunder i CT eller MRI-maskiner.

IBM hevder dette tilnærmet vil gi Watson muligheten til å «se» i tillegg til å «tenke» kognitivt og være i stand til å framskrive hendelser.

Store data i nyttig bruk

Fra før er Watson i stand til å søke og kombinere informasjon fra mange kilder inn i analysene den gjør på slike store datasett. Digitale fotografier er teknisk sett også rådata formatert på spesifikke måter for å kunne vises som fotografier.

Oppkjøpskandidaten Merge er allerede i bruk på 7500 steder i USA og i flere forskningsinstitusjoner som driver medisinsk forskning. I tillegg til analysekapasiteten, er det også meningen at den store mengden informasjon skal kunne gjøres høytilgjengelig i IBM-drevne skytjenesteløsninger.

IBM betaler 8,2 milliarder kroner (1 milliard USD), skriver selskapet i en pressemelding.