ØKER: Administrerende direktør Bjørn Melheim i Cramo sier at digitale løsninger en viktig del av kundereisen i utleieselskapet. Han mener at økt digitalisering gir bransjen rom for å øke endringstakten.

Ny rapport om digitalisering og innovasjon i byggebransjen

– Økt digitalisering gir økt endringstakt.

Publisert Sist oppdatert

Innovasjonsbarometeret for bygg og anlegg 2020 ble presentert på MESH torsdag denne uken. Her beskrives det blant annet hvordan og i hvilken grad det jobbes med innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. 

I en undersøkelse utført av Norstat, på vegne av Cramo og Construction City, kommer det frem at 89 prosent sier at de jobber med innovasjoner innen teknologi. 

Herunder sier 59 prosent at de jobber med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), 47 prosent oppgir smarte sensorer og 24 prosent oppgir bruk av droner. Også virtuell virkelighet (VR) og kunstig intellingens (KI), Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og 3D-printing er er noe bransjen jobber med å bruke i konkrete innovasjoner i virksomheten.

Økt digitalisering

Bjørn Melheim er administrerende direktør i Cramo, et selskap som leier ut maskiner og utstyr til prosjekter innenfor bygg- og anlegg, industri og offentlig sektor. Han mener at  økt teknologibruk gjør at det stadig kommer flere teknologiaktører, og at de også er tidligere ute:

– Bare de siste to årene har vi sett flere samarbeid på tvers av bransjer – som også gir nye muligheter, sier Melheim i en pressemelding fra selskapet.

Han forteller videre at hans erfaring er at økt digitalisering også gjør at kundene kommer med nye krav.

– De har behov for flere digitale løsninger og de vil ha mer bærekraftige løsninger. I Cramo er digitale løsninger en viktig del av kundereisen, økt digitalisering gir også bransjen rom for å øke endringstakten, sier han.

Endring i kompetansesammensetning

Ifølge meldingen fra Cramo, skal digitalisering, bærekraft, nye teknologier og konkurransekraft også gjøre at bygg- og anleggsbransjen nå søker et større mangfold blant de ansatte enn tidligere.

– Innovasjonsbarometeret viser tydelig at kompetansesammensetningen i byggebransjen er i ferd med å endres, sier Melheim.

Ifølge Cramo er mønsteret er klart: Det jobbes stadig mer strategisk og systematisk med innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Cramo mener dessuten at resultatet påvirker på flere måter:

Hele 46 prosent oppgir at de har ansatt personer med en annen bakgrunn enn tidligere det siste året.

– Mer mangfold i arbeidsstyrken både når det gjelder kjønn, etnisitet, utdanning og erfaring er udelt positiv og vil bidra til å gjøre bransjen mer attraktiv og enda mer innovativ i årene fremover, sier Melheim.

Mer enn spiker og betong

I undersøkelsen som er utført av Norstat, og besvart av 170 virksomheter i bygg- og anleggsbransjen, svarer 28 at de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter. 44 prosent sier de har tatt i bruk ideer og konsepter utviklet utenfor egen virksomhet. 

– Økt teknologibruk, bærekraftige løsninger, ombruk og gjenbruk er globale trender som gjør at endringene i bransjen også påvirker hele samfunnsutviklingen, sier Melheim.

Han forteller at de med Innovasjonsbarometeret ønsker å gi en dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med å drive samfunnet fremover.

– Det handler ikke bare om spiker og betong, men også om hvordan vi jobber sammen for å skape en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring, sier han i meldingen.