NYTT RÅD MED NY LEDER: Bioteknologirådet dekker et bredt fagfelt og er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Rådet skal rådføre og skape debatt om krevende problemstillinger som blant annet medisinsk bruk av bioteknologi og genteknologi.

Marianne Aasen blir ny leder i Bioteknologirådet

Tidligere stortingsrepresentant og spesialrådgiver Marianne Aasen er ny leder av Bioteknologirådet.

– I dag har regjeringen oppnevnt et nytt bioteknologiråd, et råd med stor bredde både når det gjelder kompetanse og verdisyn. Jeg ser fram til å følge rådets viktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Marianne Aasen er ny leder. Ifølge Khrono har hun nylig tilredt en nyopprettet stilling ved Oslo Met som spesialrådgiver for samfunnsforbedringer og samarbeid. Aasen har også sittet flere perioder på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Bioteknologirådet dekker et bredt fagfelt og er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Rådet skal rådføre og skape debatt om krevende problemstillinger som blant annet medisinsk bruk av bioteknologi og genteknologi.

– Løsninger for en del av vårt tids utfordringer og muligheter ligger innenfor bio- og genteknologifeltet, for eksempel bekjempelse av sykdommer som kreft, trygg matforsyning og miljøutfordringer. Samtidig kan det oppstå etiske problemstillinger knyttet til teknologi brukt på mennesker, dyr og planter. Den raske utviklingen innen kunstig intelligens forsterker trolig disse dilemmaene, sier Aasen.

Den raske utviklingen innen kunstig intelligens forsterker trolig disse dilemmaene.

Marianne Aasen

I kommende periode er evaluering av flere saker i bioteknologiloven aktuelle for behandling i Bioteknologirådet. Blant annet saker som dreier seg om informasjon om hvorvidt personer som er unnfanget med donert sæd eller egg bør få informasjon om andre med tilknytning til samme donor.

(©NTB)