IKKE NOK: Selv ikke IBMs voldsomme investeringer i Watson og kunstig intelligens har vært nok til å øke selskapets totale inntekter.
IKKE NOK: Selv ikke IBMs voldsomme investeringer i Watson og kunstig intelligens har vært nok til å øke selskapets totale inntekter.

Capgemini er første Watson-partner i Norge

Utvider tilbudet på kognitiv analyse som offisiell Watson Business Partner.

Watson-teknologien fra IBM kan utføre såkalt kognitiv analyse på store datamangder, og ansees som svært et stort fremskritt innen kunstig intelligens. 

Watson, som har GNU/Linux i bunnen, ble i utgangspunktet utviklet for å konkurrere i det populære spørreprogrammet Jeopardy. Den deltok, og vant, i 2011. Den er god på analyse, og kan lære av dette, men kan foreløpig ikke tenke selv.

IBM etablerte forretningsområdet for Watson i 2014.

Teknologien har mange bruksområder, og for privat og offentlig sektor kan den utnyttes til å øke innsikt innen områder som kundetilfredshet, risikovurdering og for å avdekke straffbare forhold.

Nå har Capgemini blitt Norges første offisielle Watson Business Partner i Norge etter å ha bygget seg opp kompetanse på Watson-teknologi som eget fagområde siden 2013.

- Vi erfarer stor interesse fra våre kunder og ser et enormt potensiale for denne teknologien, sier Eric Mandeville, fagansvarlig for Watson hos Capgemini Norge.