TØFFERE I NORGE: Data Respons merker utfordringene i et krevende marked hjemme, men vokser internasjonalt. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Data Respons med internasjonal vekst

Størst vekst i Sverige og Tyskland, mens krevende tider for olje og gass skaper utfordringer hjemme i Norge.

Data Respons, produsent og aktør innen innebygde dataløsninger, har levert tall for fjerde kvartal 2015. Selskapet kan vise til 13 prosent vekst finansåret.

Driftsinntekter for fjerde kvartal ble 268 millioner kroner, en vekst på 17 prosent mot 229 millioner kroner tilsvarende kvartal 2014. EBITDA ble 14,4 millioner kroner, og driftsresultatet endte på 13,2 millioner kroner.

Kontantstrøm fra drift ble 18,9 millioner kroner, mot 24 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. Ordreinngangen for perioden var 252 millioner kroner, ned fra 340 millioner kroner i fjor.

Når det gjelder finansåret 2015 endte selskapets driftsinntekter på 964 millioner kroner, en vekst på 13 prosent mot 849 millioner kroner i 2014. EBITDA ble 58,5 millioner kroner, og driftsresultatet endte på 54,7 millioner kroner, en svak økning sett mot 54,5 millioner kroner i 2014.

Kontantstrøm fra drift ble 49,4 millioner kroner. Ordreinngangen for perioden var 941 millioner kroner, mot 935 millioner kroner i 2014. Konsernets ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal 2015 var 690 millioner kroner, mot 713 i fjerde kvartal 2014.

Mobilitet og tingenes internett

Administrerende direktør Kenneth Ragnvaldsen er godt fornøyd med resultatet, og oppgir mobilitet, økt robotisering, digitalisering av samfunnet og tingenes internett er det som driver markedet fremover.

Veksten er spesielt høy i Sverige, som med 53 prosent markedsandel er det største markedet for Data Respons. Men Tyskland er også et marked i vekst for selskapet, og Ragnvaldsen tror Tyskland etter hvert vil bli størst.

- Vi ser gode vekstmuligheter i mange år fremover og på sikt mener vi det er realistisk at Tyskland blir størst, også i Data Respons, sier Ragnvaldsen.

Utfordrende marked hjemme

 Selskapet oppgir lavere aktivitet i det norske markedet. Det skal være utfordringene i olje og gass og relaterte områder som er årsaken. Nedgangen utjevnes av nye kunder og nye markeder internasjonalt, selv om resultatmarginen i kvartalet naturlig nok påvirkes av utfordringene hjemme.

- Selv om markedsforholdene er blandet, ser vi gode muligheter i flere av våre nøkkelmarkeder. Den positiveutviklingen i Sverige og Tyskland motvirker et mer krevende marked i Norge, sier Ragnvaldsen.

- Totalt sett har konsernet høy aktivitet og solid ordrereserve og dette gir et bra utgangspunkt for et godt 2016, avslutter han.