GOD START FOR NYE HP: Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge, er svært begeistret for markedstallene på PC og print. (Foto: Toralv Østvang)
GOD START FOR NYE HP: Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge, er svært begeistret for markedstallene på PC og print. (Foto: Toralv Østvang)

HP Norge vokser på PC og print

Kan ha oppnådd 44 prosent markedsandel på PC-er til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i fjerde kvartal.

Hewlett-Packard ble som kjent splittet i de to selskapene HPE og HP Inc. 1. november 2015. Det ser ikke ut som at oppdelingen har skadet selskapets markedsposisjon på de tradisjonelle HP-markedene PC og print.

- Vi kunne ikke fått en bedre start enn denne etter delingen av tidligere Hewlett-Packard, sier Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge. 

Ifølge preliminære markedstall for fjerde kvartal fra IDC i Norge, har selskapet oppnådd 44 prosent på PC-er til offentlig sektor og bedriftsmarkedet. Dette er den høyeste markedsandelen i selskapets historie, og på tross av et synkende marked. Totalt skal selskapet ha kapret 26 prosent markedsandel på PC.

Når det gjelder print kan HP Norge vise til en vekst på 50 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2014. På blekkskrivere er markedsandelen 47 prosent, og laserskrivere ligger på 42 prosent. Veksten ligger på henholdsvis 59 prosent og 26 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal 2014. Total markedsandel på print skal være 45 prosent.

Ellers i bransjen falt markedet PC med 18 prosent, mens markedet for blekkskrivere vokste med 13 prosent, og laser vokste med èn prosent.

- Selv om markedet totalt sett har vært svakt, spesielt innenfor olje og gass, er det andre deler av markedet som har betydelig vekst, som for eksempel offentlig sektor, forklarer Hølleland.