BAKUT PÅ MOBILITET: Norden er tidlig ute med bruk av ny teknologi, men på mobilitetssiden henger vi etter, mener analytiker Jason Andersson i IDC. Foto: Kenneth Christensen
BAKUT PÅ MOBILITET: Norden er tidlig ute med bruk av ny teknologi, men på mobilitetssiden henger vi etter, mener analytiker Jason Andersson i IDC. Foto: Kenneth Christensen

- Norden henger etter

IDC-analytiker Jason Andersson mener Norden fortsatt har mye å lære når det gjelder å utnytte mobilitetstrender.

Mobilitet er en av de viktigste bransjetrendene, sammen med nettsky, sosiale medier, datainnsamling og analyse.

Ifølge IDC-analytiker Jason Andersson er det på tross av forbrukerstyrte trender innen mobile enheter og virksomhetenes svar med fokus på mobilsikkerhet og MDM (Mobile Device management) fortsatt langt igjen til nordiske virksomheter er klare med mobilitet.

Informasjons- eller kommunikasjonsverktøy

I fjor var det mye snakk om forbrukerorienterte trender der buzzordet BYOD (Bring Your Own Device) førte med seg et kappløp om å sikre private mobile enheter som nå skulle brukes både på jobben og hjemme.

Nå er det derimot mer snakk om å bruke mobilitet for å komme nærmere virksomheten.

- Det er en naturlig utvikling, og en der Norden ligger litt etter. Få vil si det, men alle vet det, mener Andersson.

Han mener nordiske virksomheter fortsatt sliter med å komme seg ut av silo-tankegangen, og ser mobile enheter først og fremst som kommunikasjonsverktøy. Utover Norden og ned i Europa ellers er bildet et annet, og mobilitet videreutvikles til å få bedre input på data, bedre informasjon via CRM og så videre. Mobilitet handler tross alt om å kunne jobbe der du er. Det holder ikke lenger med tilgang til epost og kalender på brett og mobil.

- Vi var raskt ute med mobilitert, og fokuserer på det teknikken tillater, og vi gjorde store investeringer. Men i andre land handler det ikke om mobilen, men om å få tilgang til systemene, sier Andersson.

Telefonen er ikke bare til å prate med, og det er enorme fordeler med å la ansatte få informasjon der de er.

- Det er bare delvis et investeringsspørsmål. Mobilitet i Norden handler om at vi i tankene er på mobilen, ikke ERP eller CRM-systemet.

Å bryte ut av siloen

Det viktigste for å bryte inn i mobilitet utover kommunikasjon er at it-avdelingen og forretningsbehov må snakke samarbeide om å identifisere krav og behov. 

Dette er i det hele tatt ingen ny problemstilling. It-avdelingen har lenge og tradisjonelt sett fungert som en egen silo i virksomheten. Men for å lykkes med mobilitet kreves et tett samarbeid mellom forretning og it. 

- Vi ser at it ikke kan ligge under, men må være en del av virksomhetens verdikjede. It er en del av konkurransefordelen. Her kan mobilitet kanskje være en drivkraft, mener Andersson.

It som konkurransefordel forutsetter videre at it-avdelingen ikke er alene på teknologisk og digital kompetanse i virksomheten. Det vises i rekruttering av it-kompetanse i line of business. Risikoen for virksomheter uten it-kompetanse på forretningssiden er silo, mens forståelse og at it og forretning jobber mot samme mål, gir større potensial for suksess.

- Generelt gir det deg en konkurransefordel med å forstå it med eget personal, men det er ikke noe enkelt svar, mener Andersson.

- Mobilitet er viktig, men det er få som er strukturert nok, avslutter han.