ALT I ORDEN: Broadnet, her representert av administrerende direktør Martin Lippert, har rettet opp i avvik etter pålegg fra Nkom. Pressefoto

Broadnet tettet hullene

Fikk pålegg etter felles tilsyn av Nkom og NSM.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) melder at fiberleverandøren Broadnet hadde felles tilsyn av Nkom og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i juni i fjor, og da ble det avdekket avvik som Broadnet fikk pålegg om å rette opp. Broadnet ble pålagt å gjennomføre nødvendige tiltak innen 31. desember 2016.

Selskapet har nå meldt til Nkom at de avvikene som ble identifisert, er lukket.

Klasse A-objekter

Nettverksoperatørene må klassifisere sine anlegg i fire klasser, A, B, C og D. A er den høyest rangerte klassen, og omfatter anlegg som er viktige for kommunikasjonstjenester på landsdekkende nivå eller høyere.

Nkom og NSM etterså to av Broadnets Klasse A-objekter under tilsynet i fjor sommer, i tillegg til at ledelsen i selskapet ble intervjuet av tilsynene.

Nkom melder at tilsynet ble ført etter bestemmelsene i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, ekomloven, ekomforskriften og klassifiseringsforskriften. Nkom og NSM har utarbeidet en felles tilsynsrapport etter tilsynet.

Meldingen fra Nkom avsluttes med at regler om taushetsplikt og informasjon som ikke skal deles i offentligheten, gjør at Nkom og NSM ikke kan gi detaljerte opplysninger om det gjennomførte tilsynet.