FIBER STØRRE ENN KABEL: Pareto Securities, Christoffer Mathiesen framhever at fiberselskaper er priset betydelig over kabelselskaper. Illustrasjonsfoto: Istock

Lyse tele verdt 11-13 milliarder

Lyses televirksomhet er verdt 11-13 milliarder kroner eller 12-14 ganger EBITDA.  Men også de bør i tillegg utvikle en mobilstrategi.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram av et foredrag partner i Pareto Securities, Christoffer Mathiesen holdt på tek.no-konferansen torsdag.  Mathiesen gjorde vurderingen spesifikt på bakgrunn av kjente oppkjøp, men mest av alt TDCs kjøp av Get.

Lyse mot Get

- Fiberselskaperer priset betydelig over kabelselskaper generelt. Og det er mange gode grunner til det. Sammenliknet med Get har Lyses televirksomhet mange positive faktorer på sin side. Ikke minst har de fem år på rad gjort det best i EPSIS kundetilfredshetsundersøkelser, sa Mathiesen og dro frem følgende faktorer i tillegg:

Lyse har betydelig mindre del av inntekten fra et mulig framtidig synkende TV-marked.

Lyse har høyere veksttakt i viktige parametere som kundevekst og ARPULyse har flere villakunder – omlag 75 prosent av kundemassen, med høyere ARPU, større oppsalgsmuligheter, og mindre risiko fra konkurranse.

I tillegg vil inntekter fra borettslag kunne bli utfordret i større grad enn fra villakunder hvis forbrukermyndighetene forbyr koblingssalg.

Lyse har et større potensiale i "passed by"-kunder uten konkurranse fra andre nettverk

Oppmerksomme lesere bør også merke seg at Pareto anslår at TDC betalte 28.900 per kunde som Get eier selv. Pareto argumenterte også for at en villakunde skal være mer verdt enn en borettslagskunde, og at man kunne anta at Get transaksjonen verdsatte en villakunde i Norge til 36.000 og en borettslagskunde til 25.000. Get har større del av kundemassen i borettslag enn Lyse. Prisene i Norden og Norge ligger klart over Europa forøvrig.

- Get har vært en suksesshistorie. Fiberinvesteringene i Norge har stort potensial til å bli en enda større suksess. Get kjøpte Loqal til en EV/EBITDA [c1] på åtte og solgte et år senere de samme kundene til en EV/EBITDA på over 11. Vi anslår at EV/EBITDA for Lyse til å ligge i størrelsesorden 12-14, sa Mathiesen i en veldokumentert vurdering.

Nå har ikke undertegnede full oversikt over Lyse-konsernets samlete investeringer i sin televirksomhet, men den ligger i størrelsesorden 5-6 milliarder. Et interessant tankekors er av Viken Fibers 100 000 kunder etter samme modell sannsynligvis er verdt over tre milliarder kroner og eierne Lyse/EB greier nå en kundevekst på 15 000 årlig med minimalt underskudd.

Her skal det tilføyes at Get/Lyse-vurderingen ikke slavisk kan overføres til Viken eller andre lokale selskaper da faktorer som nasjonal markedstyrke sikkert også for internasjonale investorer også har en betydning.

- Videre så vil pris/multippel selvfølgelig avhenge av markedsposisjon, nettverk- og kundepotensiale, kundemix (villa/borettslag/bedrift), synergier etc. Mindre lokale aktører kan ikke derfor nødvendigvis basere seg på samme prising som Get eller Lyse. Når det er sagt så ser vi mindre, umodne aktører med negative resultater som selges til en premie til verdien av Get og Lyse (basert på pris per kunde). Alt er situasjonsbetinget, sier Mathiesen.

Som våre lesere vet består Lyses televirksomhet av Altibox, Lyse Fiber og Signal heleid og betydelig deleierskap i en rekke selskaper som Viken Fiber, Bergen Fiber, Dalane Bredbånd, Hadeland og Ringerike Bredbånd for å nevne de viktigste.

Fiber best, men ikke nok

- En "fiber-only"-strategi møter ikke morgendagens kunders behov for kapasitet og mobilitet. Noen operatører som Get og Altibox/Lyse har derfor mye å vinne på å utvide virksomheten enten med wifi-soner, mobil MVNO eller oppkjøp/samarbeid. Slik sett har de bare en konsolideringsmulighet i Norge - Ice.

- På den annen side har nå en operatør som Teliasonera et uttrykt behov for fastnettvirksomhet i Norge. Deres utfordring da er at mulighetene for det er begrenset i praksis til Broadnet eller Lyses televirksomhet, ettersom Get nå er kjøpt av TDC. Ledende europeiske operatører som Iliad og BT bygger wifi-soner i stort tempo, sa Mathiesen blant annet.