BREDBÅND TIL FOLKET: Stortinget bevilget omlag 250 millioner kroner til utbygging av bredbånd i år. (Illustrasjon: Pixabay)

Over 19.000 husstander får bredbånd med statlige tilskudd

Digitaliseringsministeren har tro på målet om 90 prosent dekning innen 2021.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag offentligjorde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tall for hvor mange husstander som vil få tilgang til nytt eller bedre bredbånd som følge av bevilgninger til utbygging i 2019.

Ifølge digitaliseringsminister Nikolai Astrup er det over 19.000 husstander som vil få glede av statlige bredbåndsmidler.

– Totalt vil de offentlige midlene i 2019 utløse utbyggingsprosjekter til en verdi av en milliard kroner, sier han i en melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stortinget bevilget omlag 250 millioner kroner til utbygging av bredbånd i år, og mer enn 80.000 husstander har siden 2014 fått eller vil få tilbud om bredbånd der det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge ut.

Bredbåndsprosjektene som får statlig støtte har krav om en hastighet på minimum 30 megabit per sekund.

90 prosent i 2020

Nesten alle landets husstander har et grunnleggende bredbåndstilbud, enten i form av fast eller mobilt bredbånd. 86 prosent av husstandene har nå tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s eller mer).

– Vi har gode forutsetninger for å nå målet om 90 prosent dekning innen utgangen av 2020. Vi viderefører også det rekordhøye bredbåndstilskuddet neste år og har foreslått å bevilge 256 millioner kroner i 2020, sier Astrup.

Regjeringen har også nylig sendt på høring et forslag om innføring av leveringsplikt for bredbånd. En slik leveringsplikt vil ifølge meldingen fra KMD kunne sikre alle innbyggere og bedrifter i hele landet et grunnleggende godt bredbåndstilbud.

I forbindelse med regionreformen er det besluttet at fylkeskommunene fra og med 2020 skal overta ansvaret for forvaltningen av bredbåndsmidlene.