KUNDE NUMMER 500 000: Hos Get-kunde Bernt Erik og Marianne Henriksen på Jessheim står jubelen i taket når Get kommer på besøk. Med Henriksen har en halv million husstander valgt å koble seg til Gets fiberbaserte infrastruktur, og det feires med å gi familien ett års fri bruk av alle tjenester. (Foto: Get)

500 000 Get-kunder

Get har økt kundebasen med mer enn 100.000 tilknyttede hjem de siste fem årene, og nå er husstand nummer 500 000 koblet til Gets nett – derav ca. 290 000 med bredbånd.

Publisert Sist oppdatert

– I dag har neste hver fjerde husstand valgt Get som leverandør, og med en halv million tilknyttede hjem og 1,2 millioner kunder er vi en viktig leverandør for veldig mange over hele landet, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get.

Get har de siste årene hatt en tosifret årlig vekst der overskuddet er reinvestert i fibernett, produksjonsplattformer, produktutvikling og kundeservicesystemer.

Vekstvinnere

I 2013 var Get vekstvinneren i det norske tv- og bredbåndsmarkedet, og Post- og teletilsynets siste rapport, «Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014», viser at norske forbrukere fortsatt velger Get framfor konkurrentene. I 1. halvår i år har Get fremdeles sterkest vekst og økte sin markedsandel med 0,4 prosentpoeng på både tv (18,8 prosent) og bredbånd 15,5 prosent).

- De fem siste årene har vi vokst med mer enn 100 000 kunder, og det er morsomt og nå kunne koble opp kunde nummer 500 000. Konkurransen i markedet er hardere en noen gang, og da er det ekstra hyggelig at Get fortsetter å være leverandøren flest velger, avslutter Evensen.

I sin pressemelding i dag skiller ikke Get mellom TV-kunder og bredbåndskunder, men anvender tilknyttete hjem.  Ved halvårsskiftet hadde de med 1,8 millioner bredbåndskunder i Norge 279 000 private bredbåndskunder tilknyttet sitt nett pluss et mindre antall bedriftskunder. På samme tidspunktet hadde PT registrert 2 215 000 TV-kunder der Get med en markedsandel på 18,8 prosent hadde vel 416 000 kunder. Selskapet har langt flere TV-kunder enn bredbåndskunder. Som det framgår: Ikke alle TV-kundene har bredbåndsabonnement hos Get.

Get vokste i fjor i bredbåndsmarkedet med vel 28 000. Sannsynligvis er veksten noe mindre i år – anslagsvis 25 000. Det er dette tallet som bringer dem opp i anslått ca. 290 000 nå. Get slåss med Altibox om å ha størst vekst. Men PT målet selskapene i Altibox hver for seg. samlet hadde de større vekst på bredbånd enn Get i fjor og også i år da Altibox får en vekst på anslagsvis 45 000. get leverer tjenester også tjenester til flere en de har i eget nett som ikke er med i tallene overfor.  

Her finner du PTs presentasjon av ekommarkedet for 1. halvår 2014.