LYTTER: Statssekretær Reynir Johannesson har lyttet til innvendingene fra Telia og Ice. Pressefoto: Stortinget
LYTTER: Statssekretær Reynir Johannesson har lyttet til innvendingene fra Telia og Ice. Pressefoto: Stortinget

Senker frekvenstaket i 900-auksjonen

Samferdselsdepartement har senket frekvenstaket i den kommende 900-auksjonen. Dette gjør de for å sikre tre konkurransedyktige nett.

Publisert Sist oppdatert

Frekvenstaket blir nå 2x15 MHz. Ice hadde også foreslått et de som tredje operatør skulle være sikret en del av 900-båndet. Men så langt har departementet ikke gått. Slik de nå har satt taket må Telenor greie seg med maksimalt en blokk på 15 MHz mens Telia eller Ice kan gjøre det samme.

Auksjonen skal helst gjennomføres før sommeren. 900 MHz-båndet er en meget attraktiv dekningsfrekvens der nåværende tildelinger utløper ved kommende årsskifte.

Departementet legger til grunn en markedsfordeling media 2016 på 57,9 prosent for Telenor, 32,3 prosent for Telia og 1,6 prosent for Ice

I departementets vurdering heter det:

«På bakgrunn av markedssituasjonen, Stortingets tilslutning til Ekomplanen, og Ice og Telias innsigelser, har Regjeringen kommet til at de overordnende rammene for Nkoms tildeling av frekvensressurser i 900 MHz-båndet bør justeres. Frekvenstaket reduseres fra 2x20 MHz til 2x15 MHz.»

«Øvrige rammer for tildelingen forblir uforandret. Departementet ønsker at en auksjon skal avholdes så snart dette lar seg gjøre etter Nkoms normale prosedyrer og ber samtidig Nkom om å legge frem en plan for snarlig gjennomføring av auksjon av 2x20 MHz i 900 MHz-båndet.»