VENTER: Direktøren i Nkom, Elisabeth Aarsæther, venter nå spent på søknader om støtte til bredbåndsutbygging fra fylkene. Fristen er 19. juni. (Foto: Nkom)

200 bredbånds-millioner fordelt

I 2019 skal staten bidra med 200 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Trøndelag får størst tilskudd, mens Oslo ikke får noe.

Publisert Sist oppdatert

Staten oppfordrer til spleiselag mellom stat, fylke, kommune, entreprenører og brukere for å få bygd ut bredbånd der de store aktørene ikke ser det kommersielt bærekraftig, gjennom tilskuddordningen for bredbåndsutbygging.

I fjor ble det tildelt 150 millioner kroner fra staten, som ifølge tall fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ble til bredbåndsutbygginger verd 860 millioner kroner. Årets pott er på 200 millioner kroner, fordeles fylkesvis etter en fordelingsnøkkel som er basert på dekningssituasjonen i fylkene. Søknadsfristen for fylkene er 19. juni.

– Vi har fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet og bransjen investerer mer enn noen gang. Likevel er det områder der det er behov for statlig støtte, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra regjeringen.

Trøndelag vant

En lik fordeling av de 200 millionene over alle 18 fylker ville gitt drøyt 11 millioner kroner til hvert fylke. Siden fordelingen av statens bidrag til utbyggingene avhenger av hvordan dekningen er i det enkelte fylke, i tillegg til hvor de kommersielle tilbyderne selv bygger ut på eget initiativ, er det forskjeller på tildelingene mellom fylkene.

For 2019 kommer det nye fylket Trøndelag ut som klar vinner. Drøyt 35 millioner kroner er det til fordeling der, og det utgjør over 17 prosent av de totale midlene. På de neste plassene finner vi Nordland med like over 25 millioner (12,67 prosent) og Hedmark med like over 20 millioner kroner (10,12 prosent).

Oslo er ute

Majoriteten av fylkene får dermed mindre penger enn det flate snittet på 11 millioner. Aller nederst finner vi Oslo, som ikke får et rødt øre å søke om. Dette er naturligvis et utslag av at det er kommersielt lønnsomt å bygge ut der uten støtte, og at da fordelingsnøkkelen ble klar, fikk Oslo mindre enn 100.000 kroner, og da deles disse midlene på de andre fylkene.

Nest nederst finner vi Vestfold med nær 1,9 millioner kroner, og deretter Telemark med 6,1 millioner og Østfold med 6,6 millioner.

Boliger uten bredbånd

Nkom opplyser i en pressemelding at støtteordningen er rettet mot boliger som ikke har grunnleggende bredbånd (10 Mbit/s), men at den også tar hensyn til de boligene som har høyeste hastighet mellom 10 og 30 Mbit/s, levert over kobbernettet.

– Nå inviterer vi fylkene til å sende inn forslag til aktuelle prosjekter. Alle fylkene har en pott i ordningen, og jeg er spent på innstillingene fra fylkeskommunene. Vi håper at årets pott på 200 millioner kroner gjør at utbyggingen av bredbånd kan fortsette på steder som ellers ikke hadde blitt bygd ut, sier Elisabeth Aasæther, direktør i Nkom, i pressemeldingen.

Hele fordelingen finnes på Nkoms nettsider.