GRØNN RAPPORT: NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen mener at Brønnøysundregistrene må utvide deres mandat til også å inkludere bærekraftsrapportering. (Foto: Istock)

- Vi må forenkle bærekraftsrapportering for bedriftene

NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen etterlyser en felles digital løsning for bærekraftsrapportering, og ber om at Brønnøysundregistrene får mandat til å samle inn dette.

Skal norsk næringsliv komme ledende gjennom det grønne skiftet, er vi nødt til å utnytte de konkurransefortrinnene vi har. Ett av dem er at Norge har blant verdens mest digitaliserte økonomier. Det skriver NHO i en pressemelding.

Sammen med Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen ber de nå om at Brønnøysundregistrene får mandat til å samle inn bærekraftsrapportering fra bedriftene som et bidrag i innsatsen for å kutte utslipp.

Det skal lønne seg å være bærekraftig

– Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever store investeringer. For at vi skal lykkes med å dreie investeringer mot nettopp bærekraft, må vi gi de som investerer, långivere, kunder, myndigheter og andre, en sammenlignbar oversikt over alternativene. En nøkkelforutsetning for at vi skal lykkes, må være at vi utnytter de digitale fordelene vi har i dag, og at det gjøres effektivt, sier Ole Erik Almlid i NHO i meldingen.

NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen mener at det må legges til rette for enkle prosesser for innsamling og rapportering av bærekraftsinformasjon, for eksempel ved å samle finansiell- og bærekraftsinformasjon på ett sted, slik at informasjonen oppfattes som troverdig, vesentlig og sammenlignbar.

En nøkkelforutsetning for at vi skal lykkes, må være at vi utnytter de digitale fordelene vi har i dag.

Ole Erik Almlid, NHO

Grupperingen mener at Brønnøysundregistrene kan bidra til dette ved at de reduserer bedriftenes rapporteringsbyrde og bidrar med sin legitimitet. 

– Snart må større norske virksomheter rapportere på bærekraft i henhold til EU-regler. Regelverket vil også berøre små og mellomstore bedrifter – leverandørene til rapporteringspliktige virksomheter. Regnskap Norge er opptatt av at nye regulerings- og rapporteringskrav ikke påfører bedriftene unødvendige administrative byrder og kostbare oppgaver. En felles digital løsning for bærekraftsrapportering hos Brønnøysundregistrene vil ivareta en-til-mange rapporteringer og bidra til adferdsendring og omstilling i næringslivet, sier Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge i meldingen. 

Grupperingen mener det er naturlig å bruke kompetansen som allerede finnes i Brønnøysundregistrene, og utvide deres mandat til også å inkludere bærekraftsrapportering. En slik løsning vil bygge videre på Brønnøysundregistrenes samfunnsoppgave, og bidra til reel omstilling til et mer bærekraftig samfunn, heter det i meldingen. 

– For at vi skal lykkes med en bærekraftig omstilling er vi avhengig av at næringslivet tar ansvar. Vi har overblikket som sørger for at samfunnet har tillit til bærekraftrapporteringen, slik at vi kan ta beslutninger på riktig grunnlag. Da kan vi sammenlikne og heie frem selskaper som tar reelle grep. Når alle virksomheter etter hvert blir pliktig til å rapportere helhetlig om hva de gjør for et mer bærekraftig samfunn er det viktig å lage et enkelt system som ikke fører til økt belastning for bedriftene. Vi ønsker ikke at bærekraftsrapportering skal bli en komplisert og kostnadskrevende oppgave som gir store bedrifter et konkurransefortrinn overfor SMB-ene, sier Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.