SAMARBEIDER: Alexander Brage Hansen i Buildingsmart Norge og Jacob Mehus i Standard Norge vil styrke et allerede godt samarbeid. (Foto: Standard Norge)

Formaliserer samarbeidet for å digitalisere byggenæringen raskere

Buildingsmart Norge og Standard Norge med avtale.

Publisert Sist oppdatert

Det foregår et stort digitaliseringsarbeid i norsk byggenæring. Det er flere aktører på banen som fungerer som pådrivere for denne utviklingen, hver fra sin kant. Nå har to av de største og tydeligste på området inngått en samarbeidsavtale, selv om de allerede har et godt samarbeid gående.

Standard Norge og Buildingsmart Norge melder at de har inngått en avtale for å styrke sitt samarbeid. Målet er at digitaliseringen av byggenæringen skal gå raskere, og at standarder på området skal nå næringen hurtigere.

Bidra til standarder

en pressemelding fra Standard Norge opplyses det at avtalen blant annet innebærer at Standard Norge skal orientere Buildingsmart Norge om ny og pågående standardiseringsaktiviteter, slik at bransjen kan bidra mer effektivt i utviklingen av standarder.

Dette vil gi begge organisasjoner en bedre mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i arbeid som er av spesiell interesse og strategisk betydning i de to organisasjonene, heter det i avtalen. Samtidig kan avtalepartene i større grad ta hensyn til hverandres behov og ønsker i sine langsiktige prioriteringer.

– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. Buildingsmart Norge er en viktig aktør når det kommer til å ta i bruk og spre våre standarder, og de deltar allerede i en rekke standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Målet for denne avtalen er å videreføre det gode samarbeidet og styrke digitaliseringen i byggenæringen, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Å samle arbeidet i det norske standardiseringsmiljøet er viktig for å øke gjennomslagskraften og effektiviteten av det gode arbeidet som gjøres på feltet. Det nye og forsterkede samarbeidet med Standard Norge vil gjøre at bruken av åpne standarder forsterkes på tvers av næringen i inn- og utland, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i Buildingsmart Norge.