VEKST: Til tross for koronaepidemien kan administrerende direktør Gunnar Lindstøl i Buypass registrere omsetningsvekst i 2020. (Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun)

Buypass har rundet tre millioner brukere og ser vekst i omsetningen

Pandemien har medført økt bruk av selskapets løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Det norske sikkerhetsselskapet Buypass, som er 50/50 eid av Norsk Tipping og Tietoevry, hadde et godt 2020. Buypass leverer sikre løsninger innen elektronisk identifikasjon (e-id), elektronisk signatur (e-signatur) og betalinger. Grunnet økende bruk av selskapets produkter i helsesektoren så selskapet en vekst gjennom fjoråret på tilsvarende nivå som året før.

Noe større omsetning

Ifølge en pressemelding Computerworld har mottatt i epost, fikk Buypass en omsetning på snaue 255 millioner kroner i 2020. På denne omsetningen leverte selskapet et resultat før skatt (EBIT) på 30,4 millioner kroner. Dette representerer en omsetningsvekst på 6,86 prosent i forhold til året før, men et resultat som er 4,7 prosent svakere enn i 2019.

Buypass formidlet over 75 milliarder kroner i betalinger og utbetalinger for tre millioner sluttbrukere i 2020.  

Andre nøkkeltall fra Buypass i 2020:

  • 80 millioner transaksjoner med Buypass ID per dag
  • 26 milliarder NOK i betaling via mobil
  • 1.500.000 mobil-brukere
  • 4.400 offentlige tjenester på nett kan nås med Buypass ID
  • 3.000.000 brukere med Buypass ID
  • 100.000 e-Resepter signeres og krypteres med Buypass ID og eSeal hver dag

Selskapet opplyser også at i 2020 ble Buypass definert som «samfunnskritisk virksomhet» innen området «Digital sikkerhet i privat sektor», med Justis- og beredskapsdepartementet som ansvarlig departement.

Økt bruk innen helse

Mye av omsetningsøkningen kommer fra koronaepidemien og økningen av digitale tjenester. Gjennom sine sikkerhetsløsninger bidrar Buypass til bærekraftig digitalisering i blant annet helsesektoren. I rammeavtalen mellom Sykehuspartner og Capgemini vil Buypass levere ID og autentiseringsløsninger til alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst er det største regionale helseforetaket, og utgjør cirka 60 prosent av spesialist-helsetjenesten i Norge.

Denne avtalen har selskapet begynt å levere på, og etter hvert kommer altså alle ansatte i helseregionen til å bruke Buypass som standard.

I tillegg etablerer apotekkjedene i Norge ett felles kjernesystem, der alle ansatte skal benytte Buypass ID- og autentiseringsløsning for å logge seg på, og for attestering av resepter.

– Det siste året har vi sett en kraftig økning i utviklingen av digitale tjenester i hele landet. Vi har blant annet utviklet og levert sikkerhetsløsninger til helsepersonell som har sørget for at de fikk etablert mobile legekontorer i rekordfart. Dette har bidratt til økt smittevern og beredskap, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass, i pressemeldingen.

Artikkelen er rettet for feil tall.