FORENKLE: Regjeringen har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. - Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier Jan Tore Sanner. (Foto: Ahlert Hysing)
FORENKLE: Regjeringen har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. - Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier Jan Tore Sanner. (Foto: Ahlert Hysing)

Regjeringen forenkler TEK17

Fornyingen av den byggtekniske forskriften TEK17 skal gjøre det enklere og billigere å bygge bolig.

Publisert Sist oppdatert

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en melding på Stortinget.no.

Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Statsråden er opptatt av at det blir mindre byråkrati og billigere å bygge.

– Vi gir mer frihet til dyktige fagfolk som kan finne gode løsninger, sier Sanner.

Digital hverdag

Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging, heter det i meldingen. Nå kan Sanner fortelle at de fjerner og lemper på kravene - uten at det skal gå på bekostning av kvaliteter og sikkerhet. I tillegg skal forskriften ha fått en bedre struktur med klarere bestemmelser, som ifølge Sanner skal gjøre det lettere å vite hvilke regler som gjelder.

– TEK17 er et viktig skritt på veien til en digital hverdag. Vi har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier statsråden.

Kommunal- og moderniseringsministeren viser til at det har vært bred involvering i arbeidet med ny forskrift.

– Vi har hatt fått gode innspill fra både byggenæringen og brukerorganisasjoner i arbeidet med TEK17. Det har vært mange viktige hensyn som skal ivaretas og veies opp mot hverandre, understreker Sanner.

Du kan lese mer om forenkligene i byggteknisk forskrift på Regjeringen.no.