DIGITAL HENGEBRO: Nye Sotrabru sett som modell (Ill: Norconsult/Nordic.

Norsk digital brobygging er størst i verden

Nye Sotrabro er verdens største heldigitale hengebru. 

En milepæl er nådd nå som prosjektering og design på broa er klart og man går over i en ny fase. Det forteller Statens Vegvesen i en pressemelding. Broen er en del av et nytt Sotrasamband mellom Kolltveit og Storavatnet. Norconsult har designet og prosjektert for Sotra Link.

Neste uke skal de ferdigstøpte senkekassene til brutårnet i Knarrevika frakest på lekter og senkes på plass. Broa har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter, og vil åpne for trafikk sommeren 2027. 

Det er noe litt spesielt med byggeplanene til denne broa - for det er ingen som står med papirrull på denne byggeplassen. Her er det helt digitale byggeplaner som gjelder. 

Verdas største heildigitale bru

Nye Sotrabru er verdens største bro som er heldigital i både prosjektering og utføring, og etter hvert forvaltning når den står ferdig. I verdenssammenheng har ingen laget en slik storskala digital bro før. 

Norconsult har konstruert broa digitalt med alle detaljer, og modellen blir en digital tvilling til den fysiske broa. Det vil si at broa er bygd uten tegninger, og med den digitale modellen som den eneste kilden til «sannheten» for alle parter. Statens vegvesen stiller strenge krav i sine kontrakter for å fremme innovasjon og utvikling av digitale løsninger.

Tverrsnitt gjennom brotårn og viadukt Knarrvika, sett fra Knarrvika mot Drotningsvik. På bildet fra BIM-modellen til Norconsult ser man flere av detaljene i modellen, blant annet spennarmering, avfuktningsanlegg, ulike kjøresterke rekkverk, støyskjermer og klatresikkert rekkverk. Illustrasjon: Norconsult/Nordic

– Fagmiljøet i Norge er i front i verden på modellbasert design og prosjektering og det er Norconsult sitt arbeid med Nye Sotra bru et godt eksempel på, forteller kontraktsansvarlig for Nye Sotrabro i Statens vegvesen, Håkon Matre. .

Veldig stas

– Når senkekassene kommer på plass tidlig neste uke er vi ordentlig i gang med å bygge ny Sotrabro, og det er veldig stas. Når de er på plass kan arbeidet med å støpe selve fundamentet til brotårnet komme i gang, sier Matre. 

Senkekassene er rundt 10 x 5 meter, har ei vekt rundt 228 tonn hver og skal senkes ned til 4 meters dyp. Kassene er forskaling til støping av fundament til de 145 meter høye brotårna.

Krevende operasjon

Matre forteller at dagslys, vind og flo/ fjære spiller inn når store element skal føres på plass.

– Det er en stor og krevende operasjon for å få senkekassene på rett plass. Når lekteren kommer inn til Knarravika blir kassene løfta ned i sjøen med en flytekran og dykkere vil bli i vannet for å sikre at plasseringen blir riktig.

I tillegg vil en undervannsdrone hjelpe til med å sikre at plasseringen er rett.

Database

Å bygge modellbasert på denne måten er framtiden, med stor gevinst. Modellene er bygd opp som databaser med strukturerte data, og da kan for eksempel informasjon om materialer brukes til å optimalisere for bærekraft. 

Statens Vegvesen mener denne måten å samle og systematisere data knyttet til prosjektering av samferdselsprosjektvil bli mer vanlig, sammen med AI og maskinlæring.

Det kan gi gevinster som økt kvalitet, lavere kostnader og mer bærekraftig planlegging, bygging og vedlikehold av samferdselsprosjekt i framtida.