MER FORSKNING: Sintef anbefales å etablere et program i Forskningsrådet spisset mot digitalisering i BAE-næringen. (Foto: Istock)

Tam digitalisering i bygg- og anleggsbransjen

Det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, mener Sintef.

Publisert Sist oppdatert

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet. Det anbefaler Sintef i en ny rapport som omhandler digitalisering i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge.

Sintef skriver at selv om næringen er Norges største fastlandsindustri målt i antall sysselsatte og Norges nest største næring etter olje og gass målt i verdiskaping, mangler det både forskningsstrategier og ressurser til forskning, utvikling og innovasjon.

– Digitaliseringen er i full gang på noen områder av næringen, men det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, sier fungerende forskningsleder Nathalie Labonnote i Sintef i en pressemelding.

Ulike verdikjeder

Sintef peker på at mange av utfordringene er knyttet til den store mengden aktører med ulike verdikjeder, ulike digitaliseringsnivåer og ulike digitaliseringsbehov.

I rapporten "Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen" kommer Sintef med en rekke anbefalinger til aktører i næringen.

– Kartlegg interne og eksterne systemer og dataflyt. Forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet. Legg en strategi basert på dette for å bygge mer effektive og konkurransedyktige forretningsmodeller gjennom å utnytte data og digitale verktøy, anbefaler Labonnote.

Rådet fra Sintef er å akseptere at sektoren er fragmentert, med ulik grad av digital modenhet hos aktørene.– Etabler og bygg videre på samhandlingsarenaer som fremmer digital samhandling, og legg til grunn prinsipper for digital interoperabilitet, brukervennlighet og åpne APIer ved inngåelse av samarbeid og kontrakter. Men det aller viktigste er bare å komme i gang. Om de første stegene ikke er så store, så lærer man underveis, sier senior forretningsutvikler Anders Bryhni i Sintef.

Videre anbefales det å etablere et program i Forskningsrådet spisset mot digitalisering i BAE-næringen og at det brukes innkjøpsmakt der det er hensiktsmessig for å fremme innovasjon i bransjen.