VIDEREUTVIKLING: Mette Mowinckel i Capgemini oppfordrer bedriftene til å ta ansvar for å skape et godt miljø for utvikling og læring for å beholde sine talenter. (Foto: Pressefoto)

55 prosent vil bytte jobb om kompetansen stagnerer

Internasjonal undersøkelse viser at ansatte er bekymret for egne digitale ferdigheter, og kompetansegapet øker.

Publisert Sist oppdatert

Capgemini har nylig publisert rapporten «Digital talent gap». Den kartlegger kompetanse og ferdigheter innen digitalisering, og viser at ansatte er bekymret for egne digitale ferdigheter og tilbudet om kompetanseheving fra sine arbeidsgivere.

Mange er opptatt av at deres kompetanse enten er irrelevant, eller er i ferd med å bli det. 55 prosent av de med høy kompetanse på digitalisering oppgir at de er villige til å bytte jobb dersom kompetansen deres stagnerer der de er.

Kompetansegapet øker

Annethvert selskap som deltok i undersøkelsen, bekrefter at det digitale kompetansegapet øker. Over halvparten (54 prosent) av virksomhetene sier at manglende kompetanse innen digitalisering begrenser digitaliseringsambisjonene, hvilket gjør dem mindre konkurransedyktig som virksomhet.

Til tross for at det digitale kompetansegapet øker, har budsjettene for opplæring og digital kompetanseheving stått på stedet hvil hos over halvparten (52 prosent) av virksomhetene. Omtrent 50 prosent sier at utfordringene diskuteres internt, men at man ikke gjør noe med det.

—  Virksomheter står overfor en enorm oppgave når det gjelder å bygge kompetanse på digitalisering. Det digitale gapet vil nok øke i tiden fremover, og ingen kan lene seg tilbake og slappe av. Derfor er det viktig å lage en god plan for kompetanseheving og synliggjøre for de ansatte, sier Mette Mowinckel, HR-direktør i Capgemini Norge i en pressemelding.

Frykter for kompetansen

Rapporten viser at ansatte i enkelte bransjer opplever seg mer utsatt for manglende kompetanse enn andre. Ifølge rapporten frykter 48 prosent av ansatte i bilindustrien at deres ferdigheter vil være utdatert i løpet av de neste fire til fem årene, etterfulgt av bank (44 prosent), offentlige tjenester (42 prosent), telecom og forsikring (begge 39 prosent).

Totalt svarer 29 prosent av medarbeiderne at de antar at de er faglig utdaterte i løpet av et til to år. Samtidig forventer 38 prosent av de spurte at de vil møte på kompetanseutfordringer i løpet av de neste fire til fem årene. Blant de unge mellom 18 og 36 år mener 47 prosent at deres nåværende kompetanse vil være utdatert i løpet av de neste fire-fem årene.

Capgemini og Linkedin

For å utarbeide denne rapporten samarbeidet Capgemini med Linkedin. Kompetansenettverket ble analysert for å kartlegge globalt tilbud og etterspørsel av spesifikke digital kompetanse og roller i en rekke land og bransjer.

753 ansatte og 501 ledere på direktørnivå eller høyere ble intervjuet. Undersøkelsen omfatter selskaper med omsetning på over 500 millioner dollar i 2016, og med mer enn 1000 ansatte. Undersøkelsen fant sted fra juni til juli 2017 i ni land: Frankrike, Tyskland, India, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Storbritannia og USA, og syv industrisektorer - bil, bank, forbrukerprodukter, forsikring, detaljhandel, telecom og verktøyindustrien.