BRANSJE: 

STRATEGISK OPPKJØP: Employee engagement-selskapet Populum vokser raskt, med en vekst på 70 prosent i ARR i 2023. Selskapet, med adm.dir. Johannes Midtbø (bildet) er nå kjøpt opp av CatalystOne. (Foto: Populum)
STRATEGISK OPPKJØP: Employee engagement-selskapet Populum vokser raskt, med en vekst på 70 prosent i ARR i 2023. Selskapet, med adm.dir. Johannes Midtbø (bildet) er nå kjøpt opp av CatalystOne. (Foto: Populum)

CatalystOne Solutions kjøper Populum

Leverandøren av Human Capital Management (HCM)-software, CatalystOne, har gjennomført sitt første oppkjøp ved å kjøpe det svenske employee engagement-selskapet Populum.

Kjøpet av Populum er et strategisk oppkjøp som styrker CatalystOnes omfattende tilbud av programvare og tjenester, og styrker spesielt kundenes evne til å kunne forstå de ansatte for å forbedre trivsel og ytelse. I tillegg utvider det CatalystOnes rekkevidde og styrker selskapets posisjon som en ledende leverandør av HCM-løsninger. Det skriver CatalystOne i en pressemelding.

CatalystOnes skybaserte HR-plattform støtter allerede en rekke HR-funksjoner, inkludert styring av HR masterdata, talent management, prestasjonsstyring og kompetanseutvikling.

Ved å inkludere Populums software som en del av CatalystOne-plattformen skal kundene få en mer sømløs integrasjon med deres HR-masterdata, ved å blant annet kunne følge opp ansattes opplevelse og trivsel, aktivt arbeide med kulturbygging og få innsikt og anbefalt oppfølging gjennom en enhetlig plattform.

Strategisk oppkjøp

Oppkjøpet passer med CatalystOnes langsiktige vekstplaner og strategiske mål om å bli en betydelig aktør innen HR Tech i Europa, både gjennom organisk vekst og oppkjøp av utvalgte HR Tech-selskaper av høy kvalitet.

Vi er trygge på at dette oppkjøpet ikke bare vil gagne våre kunder, men også styrke vår posisjon som foretrukken partner og ledende leverandør av en HCM-plattform.

Avtar Jasser, CatalystOne

– Dette oppkjøpet er et viktig skritt på veien for å nå våre langsiktige mål. Vi har samarbeidet med Populum i noen år, så vi vet at de passer godt både for våre kunder og for oss, sier Avtar Jasser, administrerende direktør i CatalystOne, i meldingen. Han fortsetter:

– I dagens landskap preget av utfordringer knyttet til både rekruttering og medarbeiderengasjement gjør smarte AI-løsninger som Populum tilbyr en stor forskjell. Vi tror denne typen løsninger vil spille en avgjørende rolle i å forstå medarbeiderne og gi ledere verktøy til å kunne håndtere disse utfordringene.

 Administrerende direktør i Populum, Johannes Midtbö, understreker fordelene for kundene: 

– Vår ansattundersøkelse gir virksomheter et kraftig verktøy for å drive kontinuerlige forbedringer og sikre at team beveger seg i ønsket retning. Gjennom innsikt i ansatteopplevelser hjelper Populum ledere til å aktivt ta tak i potensielle utfordringer. Ved å bruke AI for å analysere kommentarer, trekker plattformen raskt ut essensielle temaer som sammen med analysen av medarbeidernes svar gir verdifull innsikt. 

MÅL: – Dette oppkjøpet er et viktig skritt på veien for å nå våre langsiktige mål, sier Avtar Jasser i CatalystOne. (Foto: CatalystOne)
MÅL: – Dette oppkjøpet er et viktig skritt på veien for å nå våre langsiktige mål, sier Avtar Jasser i CatalystOne. (Foto: CatalystOne)

Oppkjøpet markerer en betydelig milepæl i CatalystOnes kontinuerlige innsats for å tilby kundene innovative løsninger.

– Vi er trygge på at dette oppkjøpet ikke bare vil gagne våre kunder, men også styrke vår posisjon som foretrukken partner og ledende leverandør av en HCM-plattform, sier Jasser.

Fast 50 og Gaselle

CatalystOne har opplevd rask vekst i årlig gjentakende inntekt (ARR) organisk, med en gjennomsnittlig vekst på rundt 30 prosent per år de siste syv årene. ARR passerte den viktige milepælen på 200 millioner NOK i 2023, og selskapet har levert jevn vekst over flere år med svært begrenset ekstern kapital. CatalystOne har nå over 200 ansatte som betjener markedene i Sverige, Norge og Danmark. Samtidig er omtrent 350.000 brukere spredt over hele verden.

CatalystOne har ved flere anledninger blitt inkludert på Deloittes Fast 50-liste – et program som anerkjenner og profilerer hurtigvoksende norske tech-selskaper. Selskapet har også planer om børsnotering på hovedlisten på Oslo Børs, en beslutning som støttes av CatalystOne-investor Neqst.

Også Populum vokser raskt, med en vekst på 70 prosent i ARR i 2023. ARR står nå på 22 millioner SEK. Teamet består av 17 ansatte som betjener flere markeder i Nord-Europa fra sitt kontor i Stockholm. Populum betjener per i dag ca 130.000 globale brukere.

I fjor ble Populum utnevnt til Gaselle av Dagens Industri i Sverige. Kriteriene for å oppnå Gaselle-status inkluderer sterk organisk vekst, positivt driftsresultat over tid og generelt sunn drift.