PASIENTFOKUS: Pasientenes deltakelse bidrar til bedre behandling, sier Heidi Blengsli Aabel i Checkware (midten). Her fra oppstartmøtet for implementeringen.

Checkware til Sykehuset i Vestfold

Med digital selvrapportering unngås dobbeltarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Sykehuset i Vestfold skal nå ta i bruk digital selvrapportering for å øke pasientmedvirkningen og redusere dobbeltarbeid med registrering av sensitiv informasjon, forteller en pressemelding.

Systemet fra Checkware vil erstatte dagens praksis hvor pasienten fyller ut skjema og tester ved hjelp av penn og papir. Pasientene får nå muligheten til å besvare via internett og resultatene blir umiddelbart tilgjengelig for helsearbeiderne.

Sykehuset i Vestfold er det første helseforetaket i Helse Sør-Øst som tar i bruk denne løsningen, men den tidligere implementert i alle sykehusene på Vestlandet og i en rekke andre klinikker.  

-- Vi tror det vil føre til et bedre behandlingstilbud, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal. Han understreker at det er viktig at løsningene er sikre og utprøvde slik at pasientene kan være trygge på at ingen informasjon kommer på avveie.

Bedre oppfølging

Klinikk psykisk helse og rusbehandling er den første klinikken som tar i bruk systemet ved Sykehuset i Vestfold. Her kan både pasienten selv, familien og andre være involvert i behandlingen som gjerne foregår over en lengre periode. Løsningen gjør det enklere for sykehuset å følge pasientens utvikling over tid, og iverksette tiltak eller forandre på behandlingsopplegget dersom det blir nødvendig.

Etter hvert skal løsningen også tas i bruk i de andre klinikkene ved sykehuset.

Administrerende direktør i Checkware, Heidi Blengsli Aabel, er svært glad for at Sykehuset i Vestfold valgte Checkware.

-- Det er et uttalt mål at Norge skal skape pasientens helsetjeneste. Gjennom avtalen med Sykehuset i Vestfold blir det enklere for oss å lage løsninger som blir enda bedre for pasientene, sier hun.