CIO-NETTVERK: Det kan ha stor verdi for CIO-er å diskutere utfordringer på tvers av selskap og sektorer. Foto: iStock

Nytt nettverk for it-direktører

It-direktører har en utfordrende jobb og ofte få å diskutere den med. Derfor starter Computerworld CIO Executive Network.

Publisert Sist oppdatert

Rollen som it-direktør (CIO) kan være ensom. Ledelsen vil ha stabil drift og digital innovasjon for billigst mulig penge, samtidig som de ansatte i ulike avdelinger ønsker mest mulig teknologisk valgfrihet, kombinert med en viss uvilje mot store omveltninger. Midt i mellom står altså CIO-en og skal forsøke å balansere disse behovene.

Det er noe av bakgrunnen for at Computerworld nå tar initiativ til å bygge et profesjonelt nettverk for it-direktører. Ideen er at det kan ha stor verdi for CIO-er å diskutere utfordringer på tvers av selskap og sektorer, ofte i mangel av et slikt fora på egen arbeidsplass. Nettverket har fått navnet CIO Executive Network og målsetningen er å samle minst 100 CIO-er fra de største virksomhetene i Norge.

Travle mennesker

Daglig leder for nettverket blir Jens Petter Mathisen. Han har lang erfaring fra it-bransjen, blant annet som tidligere markedssjef i Sun. Mens Hans-Petter Aanby, tidligere it-direktør i både Norwegian og SAS, går inn som styreleder.   

- Hvorfor skal travle it-direktører ta seg tid til å være med på dette?

- Du har helt rett i at de er travle. Den umiddelbare reaksjon på spørsmål om å delta, er at de trenger et sted hvor de kan dele erfaringer, samt få innsikt i hva som skjer i andre bransjer enn deres egen. Disse lederne har mye fokus på kompetanseutvikling både for sine ansatte og seg selv, sier Mathisen.

Mathisen forteller at det legges opp til fire nettverkstreff i året. Program og innhold utvikles sammen med et «Advisory Board» bestående av fem CIO-er, som i samarbeid med ledelsen av CIO Executive Network utvikler programmet på årlig basis.

Nettverket vil også støtte aktivt ideelle organisasjoner som ønsker samfunnsutvikling/kompetanseutvikling – for eksempel initiativ som «Lær kidsa koding» - med ressurser og donasjoner.

- Vi ønsker å tilby ledere av ikt-funksjonen et forum hvor kompetanse og erfaringsutveksling deles. Formålet er å utvikle egen kompetanse, samt bidra til utvikling av lederegenskaper hos andre i egen organisasjon, samt kollegaers. Vi søker de 150 mest it-intensive organisasjonene i Norge, enten man er i privat, offentlig eller akademisk virksomhet, sier Mathisen.

I endring

- Rollen som it-direktør har endret seg radikalt de siste 20 årene. Hva mener du vil definerer denne rollen i fremtiden?

Vi ønsker å tilby ledere av ikt-funksjonen et forum hvor kompetanse og erfaringer deles.

- Det som ikke har endret seg er kravet til en stabil og sikker infrastruktur, som er tilgjengelig 24/7. Den største endringen som har skjedd, er at endringstakten på bedriftens løsninger er mangedoblet, og levetiden på investeringene svært redusert. I tillegg er nå CIO-en den naturlige lederen i en endringskultur. Hans eller hennes kunnskap om verdikjeder og arbeidsprosesser i selskapet er avgjørende for å kunne endre virksomhetens tjeneste- eller produkttilbud. Enten det er i produksjon- eller i kundedimensjonen.

Mer informasjon om CIO Executive Network finner du her.