SER MULIGHETER: Smarte byer vil gi mange tilkoplinger mellom maskiner og bidra til økt internetttrafikk, mener Trine Strømsnes.
SER MULIGHETER: Smarte byer vil gi mange tilkoplinger mellom maskiner og bidra til økt internetttrafikk, mener Trine Strømsnes. 

Cisco venter tredobling av internettrafikken

Halvparten av tilkoplingene vil være maskin-til-maskin-kommunikasjon og tingenes internett.

Publisert Sist oppdatert

Én milliard nye internettbrukere og ti milliarder nye enheter og koplinger vil tredoble den globale nettverkstrafikken i innen 2020. Tallene bygger på den siste oppdateringen av Cisco Visual Networking Index, og gir en årlig vekstrate på 22 prosent.

En tredobling minner mer om et kvantesprang mer enn om vekst. Forklaringen ligger i at kommunikasjon mellom maskiner virkelig tar av.

Ip-nettverkene utfordres

En økning fra 3 milliarder brukere i 2015 til 4,1 milliarder i 2020 er i seg selv formidabel. Trafikken blir ytterligere akselerert på grunn av den økte bruken av personlige oppkoplete enheter og maskin-til-maskin-kommunikasjon – M2M.

Innen M2M forventer Cisco en økning fra dagens 16,6 milliarder oppkoplete enheter til 26,3 milliarder i 2020. Det blir 3,4 enheter per person i 2020, mot 2,2 i 2015.

Den raske utviklingen av tingenes internett fortsetter å øke ip-trafikken i markedet. Enheter som videoovervåking, smarte målere, digital helsemonitorering og en rekke andre tjenester som bruker M2M-kommunikasjon stiller nye krav til IP-nettverkene, ifølge Cisco.

Prognosen er at kommunikasjon mellom enheter totalt vil tredobles, fra 4,9 milliarder koblinger i 2015 til 12,2 milliarder i 2020. Dette omfatter nær halvparten av alle tilkoblede enheter

Smarte hjem

Smarte hjem er forventet å stå for den største delen av maskin-til-maskin-kommunikasjonen, med en utvikling fra 2,4 milliarder tilkoplinger i 2015 til 5,8 milliarder i 2020.

Cisco trekker også fram markedet for helsemonitorering, der de venter en femdobling fra 144 millioner tilkoplinger i 2015 til 729 millioner i 2020.

-- Smart Cities vil også generere mye trafikk og mange tilkoblinger mellom maskiner, mener Trine Strømsnes, fungerende administrerende direktør i Cisco Norge. Her trekker hun fram Københavns Smart City-prosjekt hvor de på et område i byen har en «Smart City Live Lab» med blant annet smarte gatelys, smarte parkeringsløsninger, sensorer for luftkvalitet og smarte avfallsdunker som gir beskjed når de må tømmes. Løsningene benytter et trådløst nett som dekker hele byen.

Videotjenester og innhold, som er den største trafikkdriveren på nettet, venter Cisco vil utgjøre 79 posent av all internettrafikken i 2020. Den utgjorde i fjor 63 prosent av trafikken.

Tallene innebærer at vi vil strømme tre trilliarder minutter pr måned innen 2020, tilsvarende 5 millioner år med video. HD og Ultra HD vil utgjøre 82 prosent av videotrafikken over internett innen 2020 – en økning fra 53 prosent i 2015.

Mer avanserte trusler

Med øket volum øker også sikkerhetsrisikoen og sårbarheten, og Cisco forventer spesielt DDoS-angrep, som har som mål å overbelaste servere. Deres analyse viser at slike angrep vil kunne utgjøre opptil ti prosent av et lands internettrafikk mens angrepet pågår.

Over de neste fem årene forventer Cisco at DDoS-angrep vil øke fra 6,6 millioner angrep til 17 millioner. Funnene deres indikerer at sikkerheten vi kreve mer omfattende tiltak enn i dag.

-- Utviklingen er rivende og Cisco er i kjernen av det hele. Det stilles enorme krav til både kvalitet, kapasitet, automatisering og ikke minst sikkerhet i nettverkene som knytter det hele sammen, sier Strømsnes.