BUDSJETTERT VEKST: Compello traff målene for budjettert vekst for regnskapsåret 2014, forteller fornøyd administrerende dirtektør Gustav Line. (Pressefoto)
BUDSJETTERT VEKST: Compello traff målene for budjettert vekst for regnskapsåret 2014, forteller fornøyd administrerende dirtektør Gustav Line. (Pressefoto)

Leverer på budsjett

E-faktura leverandør Compello melder omsetningsvekst og solid resultatmargin i 2014.

Compello, leverandør av løsninger for e-faktura, ble etablert i 2011 av en fusjon mellom Client Computing Europe og Compello Software. Selskapet har hovedkontor på Fornebu, og eies av Etrinell.

Nå har selskapet levert resultater for 2014, og kan melde om omsetningsvekst på seks prosent. Inntektene endte på 118,4 millioner kroner, mot 111,7 millioner kroner i 2013. Driftskostnadene økte i 2013 med 92,1 millioner kroner mot 86,8 millioner kroner i 2013. 

EBITA landet på 26,2 millioner kroner, opp fra 24,8 millioner kroner året før. Resultatene er innenfor budsjettert vekst.

Administrerende direktør Gustav Line sier at selskapet opplever økt etterspørsel i alle markedene Compello har tilstedeværelse i, og at det er en tydelig økning i å - kjøpe løsninger som tjeneste. 

- Vi er godt fornøyd med at vi leverer en forventet, høyere vekst, enn tidligere år. Samtidig opprettholder vi lønnsomheten med en resultatgrad på 22 prosent, sier Line. 

Selskapet har totalt 90 ansatte, inkludert datterselskaper i Sverige og Tyskland.