ERP på full fart ut i skyen

For ti år siden var ERP i vinden, så ble det stille. Nå tar leverandørene steget ut i nettskyen.

Publisert Sist oppdatert

Aktørene i ERP-markedet rører på seg igjen. At det har vært rolig i noen år, er de alle enige om. De deler også synspunkt på at nettskyen blir viktigere, men veien frem variere.

- ERP er ikke noe man gjør store endringer med de første 10-15 årene etter at det er implementert. Men nå har den tiden gått siden de store implementeringene ved årtusenskiftet.

Det sier Tore Bjelland, administrerende direktør i Oracle Norge. Han får følge av Michael Ramm Østgaard, norgessjef i SAP og Knut Arild Fjeldvik Evensen, direktør for forretningsløsninger i Microsoft Norge. De tre it-veteranene på Lysakerlokket er minutter unna hverandre og er harde konkurrenter.

Sju år på vei

- Det har tatt oss sju år, men nå er vi klar med en ERP-løsning tilpasset industrier eller tilpasset kundene og deres behov, sier Bjelland om Oracle.

Han viser en lett overveldende plansje med over 100 moduler Oracle kan levere som elementer i en ERP-løsning. Heldigvis er det industrivertikaler som gjør at virksomheter innen en bransje eller industri, kan få en pakke med komponenter som er pakket for dem. Det inkluderer integrasjon og tilpassinger til reguleringer og beste praksis-normaler.

- Målet er at det skal være mulig å skaffe seg de beste løsningene innen ERP for alle typer bransjer, uten å måtte investere et par hundre millioner i lisenser og ti ganger så mye i tilpassinger. Vi mener vi tilbyr ferdig sammensatt og forutsigbart priset pakke spesifikk for hver bransje, sier Bjelland.

Fra databaseserver til tjenester

Mye av modulene er kommet til Oracle etter heftige oppkjøpsrunder, men i bunn ligger teknologien som Oracle selv står bak. Et viktig skifte er det likevel.

- Oracle går fra server til service-orientering. Men vi skal eie og ha kontroll over hele stabelen av løsninger for å være sikker på at den leverer den kvaliteten vi krever av oss selv, poengterer Bjelland.

Pakkene ligger under Fusion Applications som er rammeverket all innkjøpt og ny teknologi plasseres inn i. Oracle bruker tall fra analytikerne i Forrester som sannhetsvitne for at deres kombinasjon av å tenke integrerte suiter paret med en innretting beste spesifikke fagløsning (best-of-breed), er rette veien å gå. Oracle vil slå seg inn i markedet hvor SAP og Microsoft er de store spillerne, selv om de også ser Agresso i enkelte sammenhenger.

I Norge har Oracle fanget Bærum kommune med sin ferske ERP-løsning. Cap Gemini skal stå for implementeringen. Bærum kommune flagget for fire år siden at de ville utvikle et eget økonomisystem basert på åpen kildekode, men dette ble skrinlagt for to år siden. Oracle vant den nye kontrakten selv om deres løsning var dyrest og helt uprøvd i Norge. Best funksjonalitet ble oppgitt som grunn for at Fusion ble valgt.

Ambisiøse, litt konservative

Hos Microsoft er de klar med to løsningsvarianter og levering fra egen nettsky som mulighet.

- Det som kjennetegner ERP-brukerne er at de er en robust og svakt konservativ brukergruppe. Derfor har mange ERP-programmer hatt et lite "sexy" og intuitivt grensesnitt. I Microsoft mener vi trenden nå er at nye brukere vil ha et friskere grensesnitt og det også må gjelde for virksomhetssystemet, sier Kjell Arild Evensen i Microsoft.

Han trekker paralleller til endringene som skjer i forretningsanalyseområdet (BI). Der gjør nye enkle klienter og standardiserte grensesnitt mot databasene at analyse av trender fra store datalager ikke er forbeholdt ekspertene. Nye friske grep i forretningsdriften kommer fra at ikke-eksperter utstyres med verktøy som er enkle i bruk og gir ny innsikt. Flere som ser muligheter gir også flere sjanser til å øke salg.

- Vi ser en trend i retning av nye implementeringer nå, etter at de store installasjonene fra årtusenskiftet nå er over ti år gamle. Nye brukere, nye klienter og nettskyløsninger er andre elementer som driver endring, poengterer Evensen.

Motkrefter mot endringer

Ikke alt er like rosenrødt. Lysten til å foreta et skifte av ERP-systemer avtar når man tenker på at det blir mye mas med endringer i planer, revisjoner og samsvarskrav. Dårlige finansielle tider i Europa er heller ikke noe som driver nyinvesteringer.

- ERP må tas i bruk eller oppdateres når det er forretningsmessig behov, ikke når konjunkturene er slik eller sånn. Å gjøre det avhengig av eksterne konjunkturer er neppe det som er mest riktig, sier Evensen.

Microsoft Dynamics-porteføljen tilbyr Ax for de store selskapene og Nav for SMB. I Norge går salget som vanlig ikke helt etter den tenkte inndelingen.

- Norge er et SMB-land med ambisiøse bedrifter. Det gjør at vi ofte ser at Nav bli brukt av selskaper som kanskje burde tatt i bruk Ax. Men det er heller ikke uvanlig av SMB-er tar i bruk Axapta selv om de strengt tatt hører til under Nav-målgruppen. For oss viser det at fleksibiliteten i løsningene våre er gode, og at kunder som velger oss gjerne tenker at vi skal være med på laget en god stund, forteller Evensen.

Gode partnere bidrar

Han mener en annen grunn er at selskapet har partnere som har gode kundereferanser og fornøyde kunder, og dermed lar valget av en partner gå foran hvilken av hovedsuitene som velges. Ryktene om marerittaktige ERP-implementeringer fra slutten av forrige århundre, der tidsbruk sprengte alle grenser fulgt hakk i hæl av galopperende kostnader, ser ikke ut til å ha samme negative effekt som før.

- Moderne virksomheter har flinke innkjøpere, trente og godt vante it-brukere og de kjenner til vanlige grensesnitt. Det er også en trend der virksomheter som tar i bruk nyere ERP bruker bransjeløsninger, og tilpasser organisasjon og rutiner til programvaren, foran tunge investeringer i konsulenttimer for tilpassinger, forteller Evensen.

Evensen poengterer at grensesnittene til Ax og Nav begge er hentet fra samme design som er kjent i MS Office-suiten av verktøy. Spesielt meldingshåndtereren Outlook har lånt mye av sitt blide åsyn til ERP-medlemmene i familien.

PaaS, ikke SaaS

Nettskyløsningen Dynamics tilbys som en del av plattformtjenestene (PaaS) i Azure, framfor som en SaaS-tjeneste under Office 365-plattformen.

- Vi synes det er mest naturlig at programvare som skal håndtere så store mengder data plasseres som en plattformtjeneste i nettskyen. Det henger sammen med design av andre elementer i tjenesten, blant annet skal det være sømløst for brukeren om data og applikasjon er plassert lokalt eller i nettskyen, forklarer Evensen.

Han legger til at det ikke er umulig at klienten vil komme som en SaaS-tjenester fra Office 365, men det ligger i framtidige valg av produktdesign. Gjeldende versjon av Nav kom i fjor, og en hovedoppdatering kommer til Norge i annet kvartal neste år. Ax kommer i ny versjon i 2014 eller 2015.

SAP mer enn ERP

SAP var en stund for ERP hva Xerox var for kopimaskiner. De siste årene har det tyske selskapet gått gjennom endringer i retning av mer mobilitet og i år kommer nettskyen for fullt. De har også utvidet tilbudet til å gjelde mye mer enn klassisk ERP.

- For SAP har mobilitet spilt en sentral rolle det siste året, og nettsky har kommet til som viktig det siste halvåret. Gjennom oppkjøp og egenutvikling er vi klare med en modulorientert ERP-løsning inndelt i 25 industrivertikaler, forteller Michael Ramm Østgaard, norgessjef i SAP.

ERP er imidlertid bare en tredjedel av den totale pakken SAP kan tilby sine kunder. Forretningsanalyse og "big data" har fått sin andel av virksomheten der også samarbeidsløsninger er på plass. Mobilitet spiller en selvstendig rolle, samt løsninger for talenthåndtering og konsulenttjenester.

Nyutviklet base for nettsky og mobilitet

SAP legger mye i satsingen på databasemodellen som de kaller HANA.

- Vi tilbyr mye mer enn ERP fra SAP, men vi er også opptatt av å levere den beste ERP-løsningen. Der spiller HANA en sentral rolle. Dette er en databaseteknologi optimalisert for høy transaksjonsrespons med bruk av buffer framfor harddisk-i/o, forteller Østgaard.

HANA er navnet på fire hovedkomponenter i SAP-porteføljen. DB er navnet på selve teknologien. Studio brukes for å modellere løsninger, Appliance er databasen levert i en dedikert maskinvareboks av visse sertifiserte partnere. Og Application Cloud er nettskyløsningen får å levere nyskrevne SAP-applikasjoner som bruker databasen. Rollen HANA har er å erstatte mellomlaget i en typisk trenivå databasetilgangsmodell.

- SAP kunne ikke basere seg på å levere applikasjoner alene. Det var helt nødvendig å følge kundene og deres ønske om en mer komplett levering av produkter og tilhørende tjenester. HANA er sentral og koplet med nyskrevne applikasjoner er vi klare med nettsky og løsninger for mobilitet, poengterer Østgaard.

Markeder i vekst

Han forteller at det i første halvår i år var en dobling i nysalg i forhold til hele fjoråret. Med økt salgsinnsats regner han med at resten av året kommer til å bli veldig bra. Østgaard ser store muligheter for de nye applikasjonsløsningene i butikker og varehandel, mens løsninger for Big Data er brennhet i olje- og gassnæringen her til lands.

- Vi ser at vi kommer til å gi de som arbeider med it i bedriftene nye verktøy for å utvikle applikasjoner som skal håndtere nye krav fra nye grupper av mobile kunder. Helt basalt er utfordringen at forbrukere vil ha mobil-app, mens forretningssiden i virksomhetene vil ha de nye tjenestene uten å måtte tenke for mye på kompleksiteten, tror Østgaard.

Han peker på at kompleksiteten som ligger bak en mobil app-infrastruktur øker sterkt når det er snakk om mer enn å levere informasjon til en mobil enhet. Når en kjøpstransaksjon gjennomføres, er det mye som skal foregå bak. Dette omfatter alt fra selve betalingsgjennomføring til lager, pakking distribusjon og sikkerhet i alle ledd. Nettskyløsninger bidrar til å skjule denne kompleksiteten for kunder.

- Mobilitet endrer alt – nettbrett, smarttelefoner og mobil-app-er eksploderer i antall. Samtidig er kravet for å vinne i dette markedet at det skal være enklere og mer brukervennlig enn noensinne før, poengterer Østgaard.