ETAT FRA KLAR HIMMEL: Jernbanedirektoratet gjør alt digitalt i skyen, konstaterer Svein Mulelid, it-sjef, Jernbanedirektoratet, Kjetil Tharaldlien, Client Partner Sopra Steria og Christoffer Serck-Hanssen, organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet. (Foto: Jernbanedirektoratet)

Høyt under taket i etat uten datarom

Det ferske Jernbanedirektoratet har valgt it-løsning i skyen.

Publisert Sist oppdatert

Etter halvannet år med planlegging av den nye etaten, og samtaler med it-bransjen, er det Sopra-Steria som står for levering av infrastrukturen med nettsky i ryggen.

Skyrask utvikling

Den første piloten med en samhandling- og arkivløsning var på plass i oktober i fjor. Det var to måneder etter at en beslutning om løsningsvalg var tatt, og en måned etter at designen av løsningen var klar.

Jernbanedirektoratet har havnet på en løsning der sentrale moduler er Salesforce Community Cloud og Microsofts cloud computing-plattform Azure med Office 365 som verktøy.

Ikke noe i skyen

De nye kontorlokalene i Posthuset i Oslo ser dermed ut som de fleste moderne virksomheter gjør – det er plass for pc-er og arbeidsstasjoner, og skrivere er plassert lett tilgjengelig. Men det er ikke noe servertungt datarom.

- Vi er ikke bare en etat som har som mål å legge mest mulig i skyen. Alt vi gjør foregår i skyen, sier Christoffer Serck-Hanssen, organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

At løsningen inneholder kjente komponenter, innebærer ikke at kjente metoder alltid videreføres.

– En ambisjon er å Outlook-avvenne organisasjonen. Hos oss skjer mye av kommunikasjonen i ulike digitale prategrupper, der du kan stille spørsmål og få svar av kolleger som sitter med den relevante kompetansen. Erfaringene så langt er lovende, hevder organisasjonsdirektøren

Alle løsninger er standardiserte. Fagapplikasjonene til direktoratet kjøpes som software-as-a-service i skyen. Det innebærer at direktoratet kun betaler for det medarbeiderne faktisk bruker, at nyeste versjon av en tjeneste alltid er tilgjengelig og at bruken kan utvides med noen tastetrykk.

 Forbereder nye aktører

Det formelle skillet av Jernbaneverket ble foretatt i fjor vår. Da ble tilsynsmyndigheten lagt i Jernbanedirektoratet, og drift- og utvikling av jernbaneanleggene lagt til Bane Nor SF. Fra én ansatt i starten logget 220 medarbeidere på it-systemene i direktoratet i januar i år.

– Veldig, veldig mye måtte på plass i løpet av svært kort tid, og i riktig rekkefølge. Vi måtte utvikle en organisasjonsmodell, skaffe budsjettering og lage stillingsbeskrivelser. Så måtte vi overføre ansatte fra Jernbaneverket og rekruttere innen nye fagområder, forteller Serck-Hanssen.

Utviklingen av it-løsningen foregikk i dialog med bransjen, noe CW.no rapporterte fra i fjor sommer.

En organisasjon bygget fra bunn står friere til å velge en it-løsning som støtter hva organisasjonen skal bli. Dermed var en samhandlingsløsning der informasjon deles friest mulig, med felles brukergrensesnitt og få krav til spesialopplæring for de ansatte.

Kontoruavhengig

Dermed er det samme tilnærming til de fleste oppgavene uavhengig av intern plassering eller applikasjon. Og tilgang er den samme om medarbeideren er ute i felt, på kontoret eller jobber hjemmefra.

Kostnadssiden er også positiv.

- Vi har fått en økonomisk rimelig løsning som stimulerer til samhandling og informasjonsflyt og gjør oss fleksible og effektive, sier Serck-Hanssen.

Dette er et prestisjeprosjekt for den sittende regjering, både for digitalisering av offentlig sektor, og for å gjøre privatisering av jernbanedrift mulig.

– Offentlig sektor skal bruke digitale verktøy og skytjenester for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Jernbanedirektoratet viser at de er fremoverlente og tar i bruk nye løsninger i samsvar med de føringer vi ga i Digital Agenda for å skape godt arbeidsmiljø og en effektiv organisasjon, sier moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.