Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation og leder for Tieto Public Norge.

Vetenskapsrådet outsourcer til Tieto

Utvider avtale fra 2007, og setter ut ytterligere tjenester til den finske drifts- og skyleverandøren.

Det svenske Vetenskapsrådet har igjen valgt Tieto som sin leverandør av nettsky, drift og diverse it-løsninger. Den nye avtalen har en varighet på fire år og en verdi på omlag 20 millioner kroner.

Tieto vil nå levere standardiserte driftstjenester for hele virksomheten.

Den finske aktøren får, i tillegg til drift og nettsky, også ansvaret for servicedesken, både on-site og via ett av selskapets fire datasentre i Sverige.

- Vi er meget fornøyde med å ha blitt valgt som totalleverandør til Vetenskapsrådet i Sverige, og er glad for at svenske myndigheter ser en rekke fordeler med våre tjenester og løsninger, sier Torstein Harildstad, leder for offentlig sektor i Tieto Norway.

Vetenskapsrådet er en svensk offentlig myndighet underlagt Utenriksdepartementet, og har som formål å fremme svensk forskning og sørge for finansiering av forskningsprosjekter. De er videre rådgiver for den svenske regjeringen i forskningsrelaterte spårsmål.