FLYTTER SEG: John Arild Amdahl Johansen melder overgang fra Buypass til Helsedirektoratet. Foto: Arkiv
FLYTTER SEG: John Arild Amdahl Johansen melder overgang fra Buypass til Helsedirektoratet. Foto: Arkiv

Sikkerhetsveteran flytter på seg

ISF-er og sikkerhetsveteran John Arild Amdahl Johansen melder overgang fra Buypass til Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det er en veteran i norsk IT-sikkerhetsmiljø som nå går fra privat til offentlig sektor.

I tillegg til stillingen som sikkerhetssjef, etter hvert sikkerhet- og kvalitetssjef i Buypass, har Johansen vært et aktivt medlem i Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF).

Over snittet sikkerhetsengasjert

Ni år som styreleder fram til han gikk av i fjor ble aktivt brukt til å fremme interessen og informasjonsarbeidet om norsk IT-sikkerhet, noe vi ikke har problemer med å bekrefte.

I Helsedirektoratet skal han jobbe som sikkerhetsleder. Hdir er et statlig direktorat underlagt Helsedepartementet med tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til mange sider av norsk helsevesen, fra folkehelse og forebygging til statistikk og lovtolkinger.

- Som i overkant interessert i informasjonssikkerhet, ser jeg frem til å bidra med min erfaring fra privat sektor og (ikke minst) ISF inn i en spennende helseverden der man med den pågående digitaliseringen står foran mange utfordringer og muligheter på området informasjonssikkerhet, skriver Johansen i en pressemelding.

Variert bakgrunn

Han har vært i Norsk Tipping-eide Buypass de siste 8,5 årene. Selskapet er mest kjent for sikkerhetsløsningen rundt tippekortene og innlevering av spill til Norsk Tipping.

Johansen har tidligere også jobbet hos Post- og Teletilsynet, nå Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, og Wallenius Wilhelmsen.