(Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay)
(Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay)

Ut vil jeg, ut!

PETERS PLASS: Det er ingen tvil: Stadig mer it blir levert fra skyen. Fordelene er åpenbare og prisene faller. Men pass opp: det er lett å bli låst til den leverandøren du har valgt. Merkelig nok er skyen kanskje det mest proprietære som finnes. Applikasjoner lar seg ikke flytte uten betydelig innsats.

Publisert Sist oppdatert

Skyen er en forutsetning for digitalisering og derfor finnes det hundrevis av skytjenester å velge mellom. De kan grovt deles i tre kategorier. Den første er Software-as-a-Service, det vil si å ta i bruk applikasjoner som én (og vanligvis bare én) leverandør tilbyr. Velger du SaaS, vet du at flyttemulighetene (på fagspråket: portabilitet) er nærmest lik null. Liker du applikasjonene, men er misfornøyd med leveransekvaliteten ellers, må du finne på noe annet. Du vil ikke finne applikasjonene hos andre leverandører.

Den andre kategorien er Platform-as-a-Service. Den store kampen i it-verden står mellom plattformer, det vil si programvare som du kan bygge på. Store aktører som Google, Facebook og Microsoft tilbyr plattformer som inneholder bunker med basale funksjoner. Det er relativt lett å bygge verdiøkende digitale tjenester oppå dem, mye lettere enn å starte fra scratch. Å få en kunde til å velge en plattform har vist seg effektivt for å låse kunden inne fordi det å skifte blir kostbart. Jo flere kunder desto større blir plattformens tiltrekningskraft.

Den tredje kategorien er Infrastructure-as-a-Service, det vil si at du får tilgang til serverkapasitet, lagringsplass, nettverk og basale driftstjenester «i løsvekt». Det store salgsargumentet er «elastisitet»: Du kan kjøpe så mye eller så lite du vil. Alt er klargjort, det er bare å flytte inn og sette i gang. OBS: Alt som har med applikasjoner å gjøre er fullt og helt ditt ansvar, også applikasjonsdrift og reservekopiering.

Men så til dagens tema – innelåsing. Temaet er mest aktuelt for PaaS.

IaaS baserer seg på standardiserte maskiner og programvare, det vil si at det er rimelig lett å finne likeverdige tilbud hos andre leverandører.

SaaS er pr. definisjon innelåst.

Leverandørene ønsker å beholde de kunder de har fått så lenge som mulig. Det skulle bare mangle: Salg koster penger og kundene får ofte introduksjonsrabatt for å slå til. De må forbli kunder en god stund for å bli riktig lønnsomme. Derfor prøver leverandørene å gjøre det vanskelig og kostbart å finne utgangsdøren. Er kundene fornøyd med det de får, er alt i skjønneste orden. Er de ikke det (eller slutter leverandøren å levere) er det viktig å finne en annen løsning raskt og smertefritt. Løsningen kan være en annen skyleverandør eller å flytte applikasjonene hjem.

Innelåsing skjer ved at leverandøren får kunden til å ta i bruk proprietær programvare og driftskonsepter som er integrert i leverandørens plattform. Argumentet er at det blir enklere og billigere på den måten. Det kan være sant, men...

Er det noe du kan gjøre for å motvirke innelåsing? Gartner foreslår fire trinn som en «exit strategy» for strategiske applikasjoner.

Først må du tenke gjennom hvilke applikasjoner som er så viktige at de bør kunne flyttes fort og greit. Dette er en typisk prioriteringsøvelse, her må pragmatismen råde. Applikasjoner med kortsiktig betydning har ikke behov for portabilitet, de vil høyst sannsynlig bli erstattet ganske snart.

Neste trinn er å velge mekanismer for portabilitet, det vil si programprodukter som det etterhvert finnes en del av. De kalles ofte PaaS-rammeverk og «multicloud» verktøysett. Cloud Foundry og OpenShift er eksempler på kjente åpen kildekode produkter.

Tredje trinn er å implementere et programvarelag mellom applikasjonene og plattformene. Dette «abstraksjonslaget» sørger for at kunden kan flytte applikasjonene fra en plattform til en annen. Laget og grensesnittene defineres og eies selvfølgelig av kunden. Det viktige er at du aldri knytter viktige applikasjoner direkte til de grensesnitt som den enkelte skytjeneste tilbyr.

Til sist: Det gjelder å være oppmerksom på endringer som leverandøren foreslår mens applikasjonene allerede er i produksjon. Det ligger en fare i at portabiliteten blir ødelagt gjennom noen kjappe beslutninger som kryper inn underveis.

Situasjonen er velkjent: Det finnes altfor mange leverandører i et voksende marked der noen store aktører presser prisene. Noen av de mindre vil snart kaste inn håndkleet. Standardiseringen er kommet kort og farten er høy. Er du ikke disiplinert, kan du fort bli innesperret.

Peter Hidas er konsulent i Gartner og fast kommentator i Computerworld.