I NYE JOBBER: Fra venstre Anne Gretland, Camilla Bakjord og Torgeir Letting, alle tre i Compello-ledelsen. (Foto: Compello)

Compello styrker ledelsen

Compello på Fornebu endrer nå ledergruppen for å styrke virksomheten både i Norge og internasjonalt.

Compello er et norsk programvareselskap som utvikler og leverer programvare for meldings- og fakturaflyt, inkludert programvare for efaktura og fakturagodkjenning.

Internasjonal satsing

Som følge av endringene går Anne Cathrine Gretland inn i rollen som operasjonsdirektør. Gretland har lang erfaring fra Microsoft både på norsk og europeisk plan og var dessuten med på å stifte Oda-nettverket for kvinner i it-bransjen.

Gretland vil arbeide tett sammen med Compellos konsernsjef Gustav Line, og vil være ansvarlig for prosjekter som spenner over alle de tre landene som Compello nå er etablert i – Norge, Sverige og Tyskland. Tidligere har Gretland ledet nysatsingen knyttet til en gratis app for godkjenning av fakturaer og dokumenter.

Ny administrerende direktør

Salgsdirektør Torgeir Letting går inn i rollen som administrerende direktør for den norske delen av Compello. Tanken er at dette skal gi organisasjonen enda bedre kapasitet til de norske kundene, ifølge pressemeldingen.

Kjøpsprosessen endrer seg

Camilla Bakjord, som har vært markedssjef i Compello i over ti år, tiltrer som markedsdirektør. Formålet er å styrke markedsføringssatsingen på tvers av landegrensene, heter det.

Med dette vil Compello ta konsekvensene av at den tradisjonelle kjøpsprosessen er i ferd med å endre seg drastisk. Kundene vet selv hva de vil ha, og de gjør egne undersøkelser før de går inn i en kjøpsprosess. Utfordringen er derfor å sikre at kundene får tilgang til den informasjonen de trenger.

Compello ble etablert i 2011 etter en sammenslåing av Compello Software og Client Computing Europe, som ble startet opp i 1995.