SKYTUR: Wei Li er produktdirektør i Computas. Hun mener det er viktig å ha med riktig kompetanse på reisen slik at du kommer trygt frem til rett destinasjon. (Foto: Computas)

Ikke hopp på første, ubemannede rutefly til skyen, det kan gå utover sikkerheten

KRONIKK: Sikkerhet i sky er et omfattende område, skriver Wei Li.

Publisert Sist oppdatert

De siste månedene har bedrifter snudd seg rundt i rekordfart. Økt behov og forståelse for verdien av skyteknologi gjør det fristende å ta fatt på skyreisen sporenstreks. En undersøkelse Computas nylig gjennomførte sammen med Norstat viser nemlig at skybaserte løsninger har fått økt prioritet som følge av koronapandemien for mer enn en tredjedel av det norske næringsliv, noe som tilsvarer 200.000 bedrifter.

Ruteflyet opp til skyen kommer med andre ord til å huse langt flere passasjerer enn tidligere. Størrelsen på det økte fokuset alene gjør det trygt å anta at flere vil forsøke å begi seg utpå reisen uten å ha med den riktige kompetansen. I likhet med en reise med et ubemannet rutefly, vil det med stor sannsynlighet gå på bekostning av både retning og sikkerhet.

Sikkerhet i sky er et omfattende område. Fra infrastruktursikkerhet, sikkerhet i utviklingsfasen og utrullingsfasen og trygg datalagring for å nevne noe. Felles for alle disse aspektene er tilgangskontroll – du må være forsiktig med hvem du gir nøkkelen til. Sikkerhet i sky stiller høyere krav til styring og oversikt over hvilke personer som skal få tilgang – når, hvor lenge og i hvilke tilfeller.

Ifølge den nevnte undersøkelsen fra Norstat, svarer 31 prosent av norske bedrifter at de er bekymret for sikkerheten i skyen. Det kan indikere at mange er klar over at det krever annen kompetanse ved bruk av skyteknologi, enn ved bruk av lokale datasentre. Dette er en av grunnene til at rollen profesjonen som skymegler har vokst frem de siste årene.

Mange virksomheter som benytter skyen til utvikling og lagring setter opp automatiserte løsninger for å varsle om sikkerhetshendelser, noe som er vel og bra. Men ikke alle hendelser er like alvorlige eller krever samme håndtering, og hvem har ansvaret for å følge opp disse varslene? Viktig og riktig håndtering av hendelser og varsler er essensielt for å holde sikkerheten oppe. En skymegler vil passe på at man har gjort nødvendige oppdateringer fortløpende, og vet hvilke rutiner og skaleringsprosesser som må være på plass for en vellykket tilstedeværelse i skyen. Og vel så viktig, overvåke om det finnes uønskede bakdører som ikke er lukket og melde ifra og anbefale tiltak ved eventuelle sikkerhetshull.

Et annet viktig argument for å benytte en skymegler er kostnadskontroll. En av de mest typiske fallgruvene ved å ta i bruk sky er en tradisjonell holdning til innkjøpsmodell. I skyen betaler du for forbruk og det kreves derfor at man har satt seg i stand til å holde oversikt over kostnader som påløper. Utviklingsprosjekt som går over tiden, eller datakapasitet for analyse eller testfase som ikke skrus av når de er gjennomført, kan føre til store økonomiske overraskelser. I tillegg finnes det en rekke konfigureringsmuligheter som kan gi store besparelser for virksomheten. En skymegler sitter på kompetanse og erfaring som vil kunne hjelpe virksomheten med å budsjettere, sikre kostnadskontroll og optimalisere slik at man ikke bruker penger på noe som ikke gir verdi.

Lærdommen blir derfor: Ikke hopp på første, ubemannede rutefly til skyen. Sørg for å ha med deg riktig kompetanse på reisen slik at du kommer trygt frem til rett destinasjon. En god skymegler har ekspertkompetanse, erfaring og forstår bedriftens forretningsmessige verdi ved bruk av skytjenester. Dette vil spare deg for omveier, bruk av fallskjerm og unødvendige billettkostnader.

 

 Wei Li, produktdirektør, Computas