OPPLØFTENDE: Hjemmekontor, reiserestriksjoner og økt etterspørsel etter tjenester på nett ble bare startskuddet for økt digitalisering i offentlig sektor. Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, synes tallene er oppløftende for en sektor som ofte har vært beskyldt for å henge etter i digitaliseringen. (Pressefoto: Computas)

Pandemien ga gjennombrudd i digitalisering for offentlig sektor

En ny Norstat-undersøkelse viser at det har vært en enorm fremdrift i å utvikle og ta i bruk digitale tjenester. Det offentlige er intet unntak. 

Publisert Sist oppdatert

På vegne av it-selskapet Computas gjennomførte Norstat i sommeren en undersøkelse blant it-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge. 

Her kommer det frem at nesten 9 av 10 virksomheter fra offentlig sektor har iverksatt langsiktige digitaliseringstiltak som en konsekvens av koronapandemien.

Store forbedringer 

Computas iverksatte den samme undersøkelsen også på forsommeren i 2020, tre måneder etter pandemiutbruddet. Den gang var tiltakene av mer akutt karakter.

– Nå, etter halvannet år i pandemi-tilstand, viser undersøkelsen at det offentlige ikke bare henger med, men har et langsiktig og offensivt fokus, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen. 

Han synes tallene er oppløftende for en sektor som ofte har vært beskyldt for å henge etter i digitaliseringen.

– Dette kommer samfunnet til gode. Det vil både gi ansatte i offentlig sektor en bedre arbeidshverdag og landets innbyggere bedre tjenester, sier han i en melding fra selskapet.  

Enormt kompetanseløft 

Det har lenge vært konsensus og tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal bli bedre på digitale løsninger. Mange har tegnet et bilde av at offentlig sektor ikke henger med i den digitale utviklingen. Undersøkelsen avdekker nå at det i hvert fall ikke er viljen det står på.

96 prosent av de spurte oppgir at de har tatt i bruk nye løsninger eller tjenester (mot 47 prosent i juni 2020). Videre oppgir 93 prosent at de har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy.

Kompetanseløftet etterfølges av strukturelle investeringer og 43 prosent oppgir at de har flyttet applikasjoner, løsninger eller data til en skytjeneste. Dette var det kun 10 prosent som hadde gjort i juni 2020. 44 prosent oppgir også at de har gjort betydelige investeringer i maskinvare.

Ifølge Computas skal det ikke være tvil om at pandemien tvang frem en «boost» for digitaliseringen i både privat og offentlig sektor. 56 prosent av de offentlige virksomhetene mener investeringer til ytterligere digitaliseringstiltak vil øke de neste 12 månedene. Av de som ikke planlegger for videre investeringer oppgir 33 prosent at de har behov, men mangler ressurser.