NORMALITET: Bransjene som er minst rammet av Covid-19 vil igjen rette oppmerksomheten mot de store linjene, som skybasert databehandling, sikkerhet og optimalisering av forretningssystemene.(Foto: Istock)
NORMALITET: Bransjene som er minst rammet av Covid-19 vil igjen rette oppmerksomheten mot de store linjene, som skybasert databehandling, sikkerhet og optimalisering av forretningssystemene.(Foto: Istock)

Covid-19 – tidenes kur for effektivisering

LEDER: Det er på tide å tenke på strategisk it igjen.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19 har utvilsomt hatt en sterk negativ effekt på den økonomiske utviklingen, både her i Norge og i verden forøvrig. Men noen sektorer har greid seg helt ok. En av dem er it-industrien. Analyseselskapet Gartner anslår at den totale omsetningen av varer og tjenester innen it i 2020 endte på utrolige 3.900 milliarder dollar. Det er bare en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med året før. Det må sies å være greit i et år hvor hele verden i praksis stoppet opp. Det som er mer oppsiktsvekkende er at Gartner estimerer en vekst i 2021 på ... (vent på det) hele 6,2 prosent!

At it-sektoren ser ut til å være immun mot Corona er ikke så underlig, egentlig. Behovet for ulike kommunikasjonsløsninger har økt i takt med den sosiale distansen mellom folk. Samtidig har det vært tvingende nødvendig, både i privat og offentlig sektor, å digitalisere prosesser som tidligere involverte menneskelige interaksjon. Dette reflekteres også i Gartners prognoser for 2021, hvor programvare og komponenter (devices) estimeres å få størst vekst, med henholdsvis 8,8 og 8,0 prosent.

Samtidig må pengene som brukes på dette komme fra et sted. Og mye tyder på at det er de strategiske og mer langsiktige it-prosjektene som må lide. Når organisasjonen roper på samhandlingsløsninger er det ikke forretningssystemene som får prioritet, rett og slett. Mange virksomheter har dessuten vært hardt økonomisk rammet av pandemien, og med det også signifikant justert it-budsjettene.

Det er grunn til å tro at verden i løpet av året vil bevege seg mot mer normalitet. Vaksinering er i gang i de fleste land, og i bransjene som er minst rammet vil oppmerksomheten igjen bli rettet mot de store linjene, som skybasert databehandling, sikkerhet og optimalisering av forretningssystemene.

Men trolig vil det ta mer tid før virksomheter innen kultur, reiseliv, opplevelser, konferanser og restauranter begynner å tenke i de baner. Samtidig er digitalisering en del av svaret for å komme seg raskt på bena igjen. Og fordelen er at de lavthengende fruktene i stor grad allerede er høstet. Om ikke annet har i hvert fall Covid-19 vært tidenes tidenes kur for effektivisering.