NYTT ARBEIDSMILJØ: Det kommer i fremtiden til å bli flere mindre møtelokaler og et mer aktivitetsbasert arbeidsmiljø, der du flytter deg fra plassen din og bruker rom som er egnet for oppgavene du holder på med, tror Logitech. (Foto: Istock)
NYTT ARBEIDSMILJØ: Det kommer i fremtiden til å bli flere mindre møtelokaler og et mer aktivitetsbasert arbeidsmiljø, der du flytter deg fra plassen din og bruker rom som er egnet for oppgavene du holder på med, tror Logitech. (Foto: Istock)

Flere nettmøter forandrer norske kontorer

59 prosent av norske beslutningstakere ønsker en mer fleksibel møtekultur i virksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny undersøkelse blant beslutningstakere i nordiske virksomheter, utført Logitech, forventer omtrent 30 prosent av virksomhetene å nedskalere størrelsen på det fysiske kontoret når pandemien stilner av. I en pressemelding skriver Logitech at dette sannsynligvis henger sammen med at de aller fleste respondentene også mener at nettmøter har kommet for å bli – i større grad enn før korona – og derfor ønsker å tilpasse virksomhetens fysiske rammer til denne utviklingen.

De norske respondenter i undersøkelsen bekrefter også det det tenkes nytt rundt virksomhetens lokaler. 64,2 prosent forventer å gjøre en eller annen form for endring i kontorets møtelokaler. Blant annet svarer 12,5 prosent at de vil lage forskjellige møterom av varierende størrelse, mens andre planlegger å omarbeide (10 prosent) eller endre størrelsen på eksisterende møtelokaler (18 prosent).

Aktivitetsbasert

Glenn Elmbæk i arkitektfirmaet Arkitema tror den voksende digitale møtekulturen i stor grad vil endre måten virksomheter innreder kontorer og arealer.

– Vi kommer til å se flere mindre møtelokaler og et mer aktivitetsbasert arbeidsmiljø der du flytter deg fra plassen din og bruker rom som er egnet for oppgavene du holder på med. Det vil bli et økende behov for ulike typer av rom, som stillerom til konsentrasjon og fordypelse, gruppe- og prosjektrom til samarbeid og mer avslappede sofagrupper og lignende, sier Glenn Elmbæk i pressemeldingen fra Logitech.

Glenn Elmbæk tror også at telefonboksen kommer til å gjenoppstå og at de åpne kontorlandskapenes popularitet kommer til å falle.

Fleksibel møtekultur

Henrik Staff, leder av B2B i Logitech Video Collaborations, mener også at det kan være en fordel for virksomhetene å tenke nytt om bruken av møtelokaler.

– Undersøkelsen vår viser også at hele 59 prosent av norske beslutningstakere ønsker å skape en mer fleksibel møtekultur i virksomheten. Samtidig forventer hele 60,8 prosent å oppgradere eller bytte ut eksisterende videoutstyr - eller utstyre enda flere møterom med videokonferanseutstyr. Disse to tingene – videoutstyr og mer fleksibilitet – er i mine øyne veien å gå, og jeg tror personlig at det hybride møtelokalet er fremtiden, sier Henrik Staff.

Andre funn i undersøkelsen

• Flertallet holdt bare 0-20 prosent av møtene sine på nett før pandemien (65 prosent)

• Nå forventer mer enn halvparten en økning i antall nettmøter på 20-60 prosent og nesten en femtedel av respondentene forutser en økning på 80-100 prosent.

• 59 prosent ønsker å skape en mer fleksibel møtekultur

• 60,8 prosent av de norske respondentene forventer å investere i nytt videomøteutstyr

• 12,5 prosent mener det er nødvendig å investere i ny teknologi som AI eller VR (virtuell virkelighet)