ENDRET: Krigen i Ukraina bør har endret det digitale trusselbildet betydelig. (Foto: Istock)

It-sikkerhet i krigstider

LEDER: Det er krig i Europa. Igangsatt av nasjonen mistenkt for flest cyber-angrep mot Norge det siste tiåret.

Man trenger ikke lenger raketter og stridsvogner for å ramme en nasjon. For å stanse strøm- eller vannforsyningen, eller lamme deler av industrien. It-systemer gjennomsyrer alt. Et cyber-angrep kan være minst like ødeleggende som et tradisjonelt militært anslag.

En stor andel av cyberangrep mot Norge det siste tiåret har kommet fra Russland. Uten at landet noen gang har vedkjent seg angrepene, eller det har vært enkelt eller i det hele tatt mulig å spore angrepene direkte til landets militære eller etterretningsapparat.

Norge er strategisk plassert for den russiske nordflåten, og Europas avhengighet av norsk gass og ren energi vokser. Vi er en del av NATO, så et konvensjonelt militært angrep på Norge vil være et angrep på hele NATO. Sikkerhetseksperten Jan-Helge Flesvik sa tidligere i uka at norsk naivitet på beredskap døde med Russlands invasjon av Ukraina. Invasjonen viser hva Putin er i stand til, og ikke minst hva han våger.

Dette bør være en vekker for alle som drifter norsk infrastruktur, men også for norske virksomheter. Digitalisering har ført til dypere og tettere integrasjoner og skapt nye avhengigheter. Vår digitale sikkerhet blir aldri sterkere enn det svakeste ledd. Hvis vi har sovet i timen, og vært naive og godtroende, er tiden for å våkne nå. Digital beredskap må skrus opp, overvåking av infrastruktur, nettverk og systemer må skjerpes. Selv om vi kanskje ikke trenger å bekymre oss for et konvensjonelt angrep, bør vi være godt forberedt på mye mer av det vi har sett det siste tiåret. Utført av en nasjon med evne til å lamme og vilje til å ta risiko.

***

Krise betyr som kjent også mulighet. Symbolisert med det kinesiske skrifttegnet som betyr begge deler. En sannhet som er svært godt kjent i kommunikasjonsbransjen. Når man ser en krise komme, er tiden inne for slipp av dårlige nyheter. Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har krisen dominert nyhetsbildet totalt. Krigsutbruddet var forutsett av militær og sivil etterretning samt våre allierte USA og NATO. Et par dager før Russland invaderte Ukraina sprakk forsvaret selv nyheten om at de har hatt et overforbruk på sin rammeavtale om kjøp av it-utstyr med Atea på svimlende 2,5 milliarder kroner. Feilen ble oppdaget rundt juletider. Det er en milliard-blemme som dessverre har druknet i ukens tragiske nyhetsstrøm. At feilen ble pakket inn og sluppet akkurat denne uka, er sikkert bare en kjempestor tilfeldighet. Omtrent like stor som omfanget av overforbruket.