ANGREP: 38 prosent oppgir at de har opplevd virus, ormer, spyware eller annen type malware, mens hver tredje respondent har opplevd phishing-angrep, og 15 prosent har vært utsatt for DDoS-angrep.
ANGREP: 38 prosent oppgir at de har opplevd virus, ormer, spyware eller annen type malware, mens hver tredje respondent har opplevd phishing-angrep, og 15 prosent har vært utsatt for DDoS-angrep.

Fire av fem opplever it-trussel

Norske bedrifter føler seg trygge, men tryggheten kan være falsk, mener Kaspersky Lab.

Publisert Sist oppdatert

En av fire norske bedrifter opplever at de er bevisste mål for cyberangrep. Likevel anser nær halvparten seg som godt sikret mot stadig smartere it-kriminelle. Trygghetsfølelsen kan i stor grad være teoretisk for mange, viser en undersøkelse fra it-sikkerhetsleverandøren Kaspersky Lab.

Fire av fem

I undersøkelsen, som er utført blant beslutningstagere i næringslivet, av analysebyrået YouGov, kommer det frem at fire av fem bedrifter har opplevd it-trusler det siste året. Samtidig mener så mange som 48 prosent av de spurte at bedriften er godt sikret mot it-trusler. Dette skriver Kaspersky Lab i en pressemelding.

Respondentene i undersøkelsen skal være beslutningstagere innen økonomi og it. Over halvparten (57 prosent) mener investeringer i it-sikkerhet er vel anvendte penger for bedriften. Villigheten til å investere i, og prioritere dette området må ansees som godt nytt. Det synes også tydelig at it-sikkerhet er strategisk viktig for mange virksomheter.

– Datasikkerhet er som vaksinering. Dine gode eller dårlige valg kan lett få konsekvenser for flere enn deg selv. Vi ser ofte at it-kriminelle angriper leverandørkjeden for å trenge seg inn i de store selskapene. Derfor er god datasikkerhet ikke bare viktig i seg selv, men vil også være en konkurransefordel, mener skandinavisk områdesjef i Kaspersky Lab, Leif Jensen.

Stilt overfor et «worst case»-scenario blir konfidensiell data på avveie rangert som verst tenkelig konsekvens av et datainnbrudd, med tap av tillit og skadet omdømme på en klar andreplass. Ikke før på femteplass finner vi kostnadskonsekvensene ved et datainnbrudd.

Falsk trygghet?

Så mange som hver fjerde bedrift har inntrykk av at de er bevisste mål for cyberangrep. På tross av at fokuset og viljen til å prioritere it-sikkerhet er tilstede, opplever altså mange norske bedrifter angrep. I undersøkelsen ble it-personell bedt om å oppgi hvilke eksterne trusler bedriften har opplevd det siste året. 38 prosent svarte at de hadde opplevd virus, ormer, spyware eller annen type malware. Hver tredje hadde opplevd phishing-angrep og 15 prosent oppgav at bedriften hadde vært utsatt for DDoS-angrep.

Undersøkelsen viser at det er forskjell på liv og lære, også når det kommer til it-sikkerhet. Så mange som 4 av 10 er enige i påstanden om at it-sikkerhet er for komplisert for de fleste bedrifter. I tillegg viser det seg at nesten hver femte bedrift ikke har annen sikring enn anti-virus.

–Disse tallene viser at det også i Norge er nødvendig å tenke datasikkerhet. Denne typen angrep kan få alvorlige konsekvenser, og det er avgjørende å ha dekkende beskyttelse mot dem. Mange bedrifter tror det holder med enkle løsninger og gratis antivirus. Det vil jeg på det sterkeste fraråde, slike løsninger er overhodet ikke dekkende mot dagens trusselbilde, sier Jensen.

Medbragt mobilitet

Mobilitet og «Bring Your Own Device»-trenden (BYOD) er også dekket av undersøkelsen. 44 prosent oppgir at de er mer opptatt av sikkerhet for mobile enheter i dag, enn for bare ett år siden.I undersøkelsen svarer en av tre at BYOD-trenden innebærer økt risiko for bedriften. I underkant av halvparten oppgir at de ikke har iverksatte administrasjonsapplikasjoner for mobile enheter, og kun en av fem har helt iverksatt sikkerhetsprogrammer for disse enhetene.

– Når stadig flere bruker samme enhet til jobb og fritid kan det raskt oppstå problemer. Gode rutiner og systemer for administrasjon av mobilenheter burde være en selvfølge, påpeker Leif Jensen i Kaspersky Lab.