SIKKERHET: Norge trenger også i fremtiden arbeidskraft med sikkerhetskompetanse.(Foto: Pixabay)
SIKKERHET: Norge trenger også i fremtiden arbeidskraft med sikkerhetskompetanse.(Foto: Pixabay)

Cybersmart skal fange ungdoms interesse for cybersikkerhet

Norge mangler eksperter på cybersikkerhet. I fremtiden vil vi ha behov for enda flere.

Publisert Sist oppdatert

Cybersmart er et undervisningsinitiativ for ungdom i cybersikkerhet. Initiativtakere er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Styringsgruppen er ledet av (NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Myndigheter, ungdomsskoler og videregående skoler, universiteter i Norge og i USA, privat sektor, Forsvaret og Oslo Grant ved den amerikanske ambassaden har deltatt eller bidratt i prosjektet sammen med flere ungdomsskoler og videregående skoler, heter det i en melding fra NSM.

Opplæring i skolen

I Cybersmart-prosjektet, som har pågått i perioden november 2017 til august 2019, har 14 lærere og 300 elever i den norske ungdomsskolen og videregående skole fått opplæring i cybersikkerhet.

Cybersmart bygger på kunnskap fra det amerikanske opplæringsprogrammet i cybersikkerhet, «gencyber». I løpet av prosjektperioden ble prosjektet også inkludert i nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

I en sluttrapport fra prosjektet blir det anbefalt at det arbeides videre med å lære opp ungdom i cybersikkerhet. Rapporten kan lastes ned her (PDF).