SVINDEL: En av fire opplever svindelforsøk som har fått konsekvenser. Foto: NorSIS/NTB

Hundretusener av nordmenn forsøkt koronasvindlet

For en av fire har svindelforsøkene fått konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

I det pågående koronautbruddet har en ny bølge svindelforsøk dukket opp, ifølge en undersøkelse fra NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

– Undersøkelsen tyder på at flere hundre tusen nordmenn har mottatt denne type svindelforsøk og titusener har blitt lurt de siste ukene. Det sier noe om behovet vi alle har for informasjon som hjelper oss å avdekke hva som er et svindelforsøk. Særlig siden denne typen svindel sannsynligvis vil øke i omfang fremover, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i NorSIS.

Hver fjerde av de som svarer på undersøkelsen sier de har blitt utsatt for koronarelaterte svindelforsøk de siste ukene som har ført til en økonomisk, digital eller sikkerhetsmessig konsekvens. De fleste sier det har gått utover dem selv eller husstanden de tilhører, men 12 prosent oppgir at konsekvensen har rammet virksomheten hvor de jobber.

Fåtallet varsler

Bare en av fire oppgir at deres virksomhet har interne prosedyrer som de følger.

– At bare en av fire opplever at virksomheten de jobber for har interne prosedyrer for å håndtere denne type sikkerhetshendelser er selvsagt altfor dårlig. Samtidig er det dessverre ikke overraskende. Det sier noe om behovet for en god sikkerhetskultur og vedtatte prosedyrer som sitter hos de ansatte, sier administrerende direktør Odin Johannessen i NSR.

Manglende varslingsrutiner for svindelforsøk i bedriften kan få store konsekvenser

– Blir en ansatt lurt til å klikke på en ondsinnet lenke kan det få store økonomiske konsekvenser for hele virksomheten, spesielt om man ikke har rutiner for å håndtere sikkerhetsbruddet når det oppstår. I verste fall kan dette gå ut over troverdigheten til virksomheten ovenfor deres kunder. For å gjøre skaden minst mulig er det derfor avgjørende at de ansatte kjenner varslingsrutinene, påpeker Johannessen.

Mye spam fra USA

Samtidig har Atlas VPN undersøkt hvor mange e-poster med farlig innhold som blir sendt ut, der USA kommer på en klar førsteplass som avsender.  Mellom 11 og 18 april ble det sendt ut et minimum av 862.959 spam-eposter med Korona som tema.

Ifølge undersøkelsen kommer nesten 45 prosent av svindelforsøkene fra USA. Russland stod for rundt 1.5 prosent i den samme perioden. Fra midten av mars til 18 april har det blitt sendt ut over fire millioner Korona-eposter med spam eller lignende trusler.  

NorSIS har sammen med NSR lagd en nettside hvor du får informasjon om hvordan du best beskytter deg mot svindel og opprettholder en trygg digital hverdag under de rådende forhold.