NY STRATEGI: Store og kostbare it-prosjekter har preget digitaliseringen også i Danmark. Nå anbefales offentlige virksomheter om å prioritere vedlikehold foran nye prosjekter. (Ill: Computerworld.dk)

Danske it-råd: – Skygg unna store it-prosjekter, vedlikehold mer

Offentlige virksomheter i Danmark anbefales å fokusere mindre på nye prosjekter og mer på vedlikehold av eksisterende systemer.

Publisert

Statens It-råd er et uavhengig organ tilsluttet det danske Finansdepartementet, og er satt ned for å yte rådgivning og revisjon til statlige myndigheter rundt it-prosjekter og -forvaltning.

Rådet slapp i sommer en status-rapport der de justerer på sin rådgivning for god offentlig it-forvaltning. Blant annet legges det vekt på at det bør være en målsetning for statlige virksomheter å bevege seg bort fra mangeårige og store it-prosjekter. 

Rådet etterlyser også en bedre balanse mellom igangsettelse av nye prosjekter og håndtering av teknisk gjeld.

Vedlikehold!

It-rådets leder, Betina Hagerup, uttaler til danske Digitech at man bør være varsom med å fokusere for mye på nye prosjekter. Det er minst like viktig å sette av penger til vedlikehold av gamle systemer.

– Man må sørge for at man har den riktige kompetansen til rådighet. Setter man i gang med alt samtidig er det en viss sannsynlighet for at noe går av sporet. Man har den kompetansen og kapasiteten man har, og må nøye overveie hvordan man bruker ressursene på en fornuftig måte, sier Hagerup.

Rådet trekker frem tre anbefalinger som de mener bør prege den statlige digitaliseringstrategien i tiden som kommer.

1. Offentlige ledere må ta et større ansvar for å sikre den rette balansen mellom aktiviteter og kapasitet i it-styringen.

2. Myndighetene må få ned den tekniske gjelden ved å bruke en større del av it-budsjettene på vedlikehold og utvikle den eksisterende systemporteføljen gjennom mindre delprosjekt.

3. Myndighetene må bli flinkere til å få it-prosjekter suksessfullt i mål, ved å ha en større oppmerksomhet mot å slanke nye prosjekter mest mulig.