PERSONVERN: Danskene er kritiske til Googles behandling av personopplysninger. (Foto: Unsplash)
PERSONVERN: Danskene er kritiske til Googles behandling av personopplysninger. (Foto: Unsplash)

Danmark bannlyser Google på skolen

Mener Google Workplace og Chromebook bryter GDPR.

I en kjennelse publisert i forrige uke har Danmarks Datatilsyn konkludert at data-behandling innenfor Googles skybaserte Workspace ikke møter kravene til GDPR. Dette inkluderer Gmail, Google Docs, Calendar og Drive.

Spesifikt er det snakk om en klausul i Googles vilkår for bruk som tillater at data blir overført til andre land for å gi support, selv om dataene ordinært vil være lagret i Googles EU-datasenter.

Umiddelbar virkning

Det var Helsingør kommune som i 2020 meldte om brudd på personvern i skolen og dermed fikk beskjed om å foreta en risikovurdering. Det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kjennelsen fra Datatilsynet, som sier at bruk at Google Chromebook eller Workplace nå ikke er lov i Helsingør. Forbudet har umiddelbar virkning, men kommunen har frist til 3. august for å slette all persondata relatert til saken.

Selv om kjennelsen kun gjelder Helsingør, bemerker dansk datatilsyn at konklusjonene møtt sannsynligvis gjelder andre kommuner. De forventer at andre kommuner tar relevante steg for å møte krav etter risikoanalysen og kjennelsen i Helsingør.

Tidligere i år ble Google bøtelagt av Spania for å ha videreført informasjon som kunne identifisere innbyggere som forespør sletting av personlig data, en rettighet som kommer med GDPR.