VOLDSTRUSLER: Den nye e-postkampanjen truer ofrene med fysisk vold. Det er en ny utvikling av utpressing via e-post. (Ill: Istock)

Ny utpressingskampanje i e-post mot personer i lederstillinger

Persontilpasset og med grove voldstrusler.

Publisert Sist oppdatert

Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, går sammen med Kripos ut med en advarsel om en ny utpressingskampanje. Trusler fremsettes i en e-post der innholdet er persontilpasset slik at det ser ut som angriperen har god kjennskap til offeret og deres familie.

Foreløpig dreier det seg om et fåtall saker, som alle har til felles at de er rettet mot personer i lederstillinger. Politiet ser alvorlig på saken, og oppfordrer alle som har mottatt et slikt utpressingsforsøk til å anmelde forholdet.

Trusler om vold

Nettavisen E24 har fått tilgang til en anonymisert utgave av en e-post med denne trusselen. Der får offeret fire dager på seg på å betale 30.000 kroner i en spesifikk kryptovaluta, og om offeret ikke etterkommer kravet, truer angriperen med å leie inn torpedoer for å angripe offeret eller noen i offerets familie.

Norsis opplyser at mottakerne av denne e-posten opplever at trusselen føles svært alvorlig. Videre skriver organisasjonen av «det skyldes både måten e-postene er skrevet på og innholdet i dem. De fremstår som de er skrevet av noen med norsk morsmål. Utfra innholdet ser det ut som avsenderne kjenner godt til mottagerne og deres familie. En fellesnevner for mottagerne vi har snakket med er at de har lederstillinger».

Ukjent omfang

Norsis skriver også at når noen melder om slike trusler til politiet, så er det et ukjent antall andre som også har fått slike trusler. Kripos oppfordrer alle som har mottatt slike e-poster om å anmelde forholdet, både fordi at da vil politiet få bedre oversikt og omfanget, og fordi at da får de et bedre underlag å etterforske på.

Verken politiet eller Norsis vet om de ukjente ofrene har ignorert e-posten, eller om de har betalt penger til utpresserne. Det siste anbefales aldri. Anbefalingene som alltid følger slike kampanjer er de samme som før. Norsis skriver:

Vår erfaring med utpressings-e-poster er at det er viktig å ikke besvare disse. De som går i dialog med avsenderen bekrefter både at de har mottatt e-posten og at de tar den på alvor. Det utvikler seg ofte i negativ retning og kan gi utpresserne mer informasjon å bruke mot mottagerne av e-posten. Vi advarer også mot å betale utpresserne. Det gir ingen garanti for at utpressingen stanser. I tillegg bidrar det til å finansiere svindel.

Hva skal du gjøre om du har mottatt en slik e-post

  • Ikke gå i dialog med utpresserne
  • Ikke betal, det er ingen garanti for at truslene stopper
  • Anmeld saken til politiet. Ta med skjermdumper og all annen informasjon når du skal anmelde.

 Les meldingen fra Norsis her, og E24-artikkelen om denne utpressingen her.