FJERN USIKKERHET: God strømstyring i datasentere er sentralt for sikkerhet og miljø, skriver Jon Helsingeng i Eaton. (Foto: Eaton Norge)

Mer energiske datasentre

KRONIKK: Datasenterspesialister er usikre på egne ferdigheter rundt strømstyring. Det er tre kjernepunkter som bør være på plass.

Publisert Sist oppdatert

I en tid der programvare og maskiner tar over stadig flere oppgaver, er det IT-avdelingen som tydeligst får merke de største kravene til endring. Dette særlig fordi datasentre ofte blir ryggraden i tekniske nyvinningsprosjekter. Nye og andre typer forventninger er med på å skape situasjoner der noen IT-eksperter blir usikre på egne ferdigheter.

Dette bekreftes av en europeisk undersøkelse utført av Freeform Dynamics for Eaton mot 320 datasentereksperter, der en stor overvekt føler at de savner kunnskap om hvordan de skal sikre pålitelig energiforsyning til kritiske datasentre. Dette kan påvirke evnen til å teste og kvalitetssikre infrastrukturen og sikre de mest energieffektive driftsrutinene.

Datasenter

Når seks av ti oppgir at de ønsker mer kompetanse om strømstyring i datasenteret, er det nærliggende å konkludere at mange datasentre kunne vært drevet mer miljøriktig. Selv om den enkle løsningen er å ansette flere fageksperter, er det vel optimistisk å tro at 2018-budsjettene legger opp til store investeringer i flere nye faste stillinger.

Ledelsens foretrukne løsning er enten tjenesteutsetting eller å pålegge eksisterende fagfolk å finne mer optimale løsninger. Her er smarte programvarebaserte løsninger viktig for å forenkle strømstyringen og ressursbruken. Når nevnte undersøkelse avdekker at halvparten har erfart lengre nedetid grunnet energiutfordringer de siste seks måneder, og kortere avbrudd var enda mer vanlig, sier det seg selv at noe burde gjøres.

Unngå nedetid

Det er mange grunner til at man mister strømmen og en UPS kan kun hjelpe i begrenset tid. Selv med redundans vil belastningen kunne bli stor når mye datakraft forsvinner og dette vil naturligvis kunne redusere ytelsen på tjenestene til brukerne. For å være trygge, behøver virksomheter gode strategier rundt energiforsyning og smart forvaltning av energibruken. En god løsning må inneholde følgende elementer:

Overvåkning

Virksomheten må ha systemer som hele tiden overvåker strømforsyningen/-bruken og varsler administrator etter forhåndsdefinerte regler. Innsikten kan brukes til å ta bedre energivalg helt ned på detaljnivå, og vite hvilke enheter som bruker for mye strøm til ulike tider. Dermed kan det også lages analyser som gir svar på hvilke enheter som koster mer å drifte enn de burde.

Enkel integrasjon:

Systemene må støtte virksomhetens behov på tvers av skyer, og ha kontroll på både fysiske og virtualiserte komponenter. Dermed kan alle strømenheter i rackene (PDU og UPS) styres i det samme konsollen som brukes til nettverksløsningene, servere og lagring.

Avverge krise:

Når man får problemer med energiforsyningen bør programvaren kunne kontrollert styre hvilke ressurser som mest har behov for energi og hva som sekvensielt kan tas ned. Dette for å sikre at de mest kritiske tjenestene får mest av kapasiteten til UPSene. Løsningene bør også kunne automatisk iverksette migrering av virtualiserte enheter til nye miljø, eller ta ned de som strengt tatt ikke er nødvendige.

For en SMB-aktør er tapene veldig store per time når applikasjonene ikke er tilgjengelige. Derfor er det kanskje ikke overraskende at åtte av ti datasentereksperter mener at smart strømstyring er en nødvendig forutsetning for sikker it-drift.