NORDEN: Ifølge skatteadvokat Jonas Aartun i DLA Piper peker Sverige seg ut som mest attraktivt land for datasenterinvesteringer i Norden.

Investorer ser for seg stor vekst innen datasentre

2018 ble et rekordår for investeringer i datasentre i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en rapport som er utført for det globale advokatfirmaet DLA Piper, vil denne trenden bli ytterligere forsterket i årene fremover.

Undersøkelsen ble foretatt av Acuris Studios i tredje kvartal 2019 og omfatter femti ledere innen bank- og finanssektoren, investormiljøer, telekommunikasjonsbransjen og drivere og utviklere av datasentre. Respondentene kommer fra flere europeiske land, inkludert Norden.

Økning de neste to årene

Hele 92 prosent av de som svarte venter at investeringene i Europas datasenterinfrastruktur vil øke betraktelig i løpet av de neste 24 månedene. Datasentre benyttes til ekstern lagring, prosessering og distribusjon av store datamengder, og for tiden binder de opp 3-4 prosent av verdens kraftproduksjon.

Ifølge rapporten «European Data Center Investment Outlook: Opportunities and Risks in the Months Ahead», forventes det en økning i investeringer på mellom 10 prosent og 29 prosent i løpet av de neste to årene.

Flertallet av de spurte peker på Tyskland som det europeiske landet som vil se den største veksten i prosjektinvesteringer de neste 24 månedene. Det forventes også at Storbritannia vil nyte godt av veksten, sammen med Nederland og Frankrike.

Hva med Norge?

– Norges kalde klima og satsning på fornybar energi, gjør oss til et kostnadseffektivt og attraktivt land for etablering av datasentre. Til tross for noe usikkerhet knyttet til skatte- og avgiftsregimet, for eksempel når det gjelder redusert el-avgift, er det ting som tilsier at vi også i Norge vil oppleve økte investeringer, sier Jonas Aartun, som er skatteadvokat og assosiert partner i DLA Piper Norway.

– Likevel er rammebetingelsene i Sverige nå ansett som de mest gunstige her i nord. Landet er inne på topp 5 listen i Europa for hvilke markeder det forventes størst vekst i de neste årene, og havner høyt på investorenes liste over de mest attraktive datasentermarkedene å investere i.

Les mer og last ned rapporten her.