INFRASTRUKTUR: Datasentre er nasjonal kritisk infrastruktur som er helt avhengig av utvikling på fiber, sa Bjørn Rønning under innledningen av datasenterdagen. (Foto: Anders Løvøy)

Må se utviklingen av datasentre i sammenheng med fiber

Bjørn Rønning er skuffet over at Telenor ikke er interessert i å støtte opp om utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Rønning, leder av Norsk Datasenterindustri, åpnet Computerworlds datasenterdag med å sende et spark til den største operatøren i norsk telekom. Framtiden til industrien er ikke bare avhengig av politikere nasjonalt og interesse fra de store internasjonalt. Utvikling av datasenterindustrien er helt avhengig av fiberkapasitet, der Rønning trakk fram arbeidet til nye aktører som Bulk, Altibox carrier og Tampnet som gjør store investeringer for å etablere internasjonal fiber-kapasitet.

Han var mindre imponert av den gamle statlige aktøren innen telekom, som med sin eksisterende infrastruktur fremdeles har en dominerende posisjon i det norske telemarkedet.

– Telenor er bakpå, dette er ikke interessant for dem. Det er trist å se på, sa Rønning under åpningen av konferansen.

Elektrifisering er nøkkelen til dekarbonisering og det grønne skiftet. Dette krever i sin tur økt digitalisering på tvers av sektorer i samfunnet. Alt dette, som skal kjøre i skyen, må bo i et datasenter, og Rønning jobber både nasjonalt og internasjonalt for at Norge skal være en attraktiv lokasjon.

– Alt vi er sikre på er at framtiden er elektrisk og digital, sa Rønning.

Han pekte på at Norge har grønnere energi enn mange andre. I Europa har hele bransjen (EU) påtatt seg en selvpålagt klimapakt, som sier at den skal bli klimanøytral innen 2030, men det kan være vanskelig å nå fram med budskapet om at vi er grønne.

– Det er ekstremt mye juks i klimarapportering. Alle vil rapportere tallene som er mest fordelaktig for sin bransje. Vi jobber internasjonalt for å få transparente og standard rapportering så vi kan vise hvor grønn norsk datasenterenergi virkelig er, sa Rønning.

Lokal skepsis

Han trakk også fram behovet for at politikere og publikum forstår verdiskapningen datasenterindustrien representerer. For mange er et datasenter bare en svart boks om trekker masse strøm uten å skape arbeidsplasser.

– Dette er formidable utfordringer vi har. Vi må bli bedre til å sette tall på hva datasentre betyr for samfunnsutbyggingen, sa Rønning.

– Understøtter private og offentlige tjenester, forretningsprosesser, akademisk forskning, underholdning, logistikk, værmelding og klimamodellering. Norsk økonomi er digitalisert. Alle transaksjoner går innom minst ett datasenter et sted, sa han.