OMDØMME: Datasenterindustrien svartmales i de store mediene, mener lederen av Norsk Datasenterindustri, Bjørn Rønning. (Foto: Anders Løvøy)

Energiforbruk i datasentre: – Debatten trenger mer fakta

Bruken av digitale tjenester vokser mye brattere enn energibehovet til datasenterindustrien. Dette og mange andre fakta, drukner i mediebildet, sukker lederen av Norsk Datasenterindustri, Bjørn Rønning.

Publisert Sist oppdatert

Under åpningen av Computerworlds Datasenterdag på Klingenberg kino i dag tidlig gikk lederen av Norsk Datasenterindustri, Bjørn Rønning, i rette med den offentlige diskusjonen omkring energibruken til datasentre. Han mener den preges av overdrivelser, og mangel på fakta og proporsjoner når det gjelder faktisk energiforbruk.

– Debatten preges av dårlig forståelse av det reelle forbruket og verdien industrien leverer til samfunnet, sa han.

Senere viste Espen Bjanes fra Green Mountain til regnestykker som viser at mens hele den norske datasenterindustrien bruker under en prosent av det totale energiforbruket i Norge, bruker aluminiumsindustrien alene 18 prosent. Antall direkte ansatte per gigawatt er høyere i datasenterindustrien enn i kraftkrevende industri.

Flat utvikling

Rønning er også opptatt av at selv om stadig mer tjenester realiseres i datasentre og trafikken øker sterkt, vokser ikke energiforbruket i datasentrene tilsvarende.

– Mens bruken av internett vokser, og bruken av digitale tjenester vokser, ligger energiforbruket til datasenterindustrien stabilt, sa han, og viste til globale det internasjonale energibyrået IEA.

Tallene viser tydelig at mens bruken av internett og digitale tjenester følger en eksponensiell kurve, ligger energiforbruket til datasentre stabilt.

Kun fire prosent

EKSEMPEL: Rønning peker på utvikling av energiforbruk i datasentrene i forhold til bruk av internett og digitale tjenester som eksempel på at bransjen misforstås. (Foto: Anders Løvøy)

Debatten preges av dårlig forståelse av det reelle forbruket og verdien industrien leverer til samfunnet.

Bjørn Rønning

Rønning viste også undersøkelser fra Nederland som viser at hoveddelen av energiforbruket på digitale tjenester ligger andre steder enn i datasenteret. Kun fire prosent av energien som brukes til å levere brukerne digitale tjenester handler om kjøling og infrastrukturen på datasenteret. Serverparken som står der stod for 20 prosent, mens de resterende 76 prosentene av energien ble forbrukt i nettverket eller ute hos brukeren. Hvis tallene på noen måte er forskjellig i Norge, mener han de i så fall er bedre for industrien her.

– Det er bare rett og rimelig at datasenterindustrien skal stå til rette for vårt forbruk, men debatten må blir mer faktaorientert, sier han til Computerworld.

– Industrien tar situasjonen på det største alvor, og sørger for at it kan leveres langt mer energieffektivt enn tradisjonelt, sier han.

– I tillegg ligger bransjen langt framme på tiltak som for eksempel gjenbruk av spillvarme. Alternativet til datasentre er å produsere digitale tjenester på langt mer forurensende måter. Men alt dette drukner totalt i dagens mediebilde.