NY FACEBOOK-SKANDALE: Finn Myrstad i Forbrukerrådet ber Datatilsynet sjekke om det nyeste personvernbruddet til Facebook bryter norske regler for norske brukere. Foto: Pressefoto Forbrukerrådet/Ole Walter Jacobsen.
NY FACEBOOK-SKANDALE: Finn Myrstad i Forbrukerrådet ber Datatilsynet sjekke om det nyeste personvernbruddet til Facebook bryter norske regler for norske brukere. Foto: Pressefoto Forbrukerrådet/Ole Walter Jacobsen.

Ber Datatilsynet sjekke Facebook

Personvernet til norske brukere kan være krenket av Facebook, og Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke saken.

I noen uker har en ny personvernskandale rullet og gått mot Facebook. Britiske Cambridge Analytica skal ha brukt muligheter i Facebook-koden til å tappe personopplysninger for opptil 87 millioner brukere.

Foreløpig.

Denne uken ble det kjent at dette antagelig også gjaldt 37.500 norske brukere.

Deres personlige data ble hentet ut fra Facebook uten deres aktive samtykke for å bli solgt videre og brukt til andre formål enn det opprinnelige.

Misbrukt data

Forbrukerrådet ber Datatilsynet kontakte Facebook og få redegjort hvordan CA-skandalen har rammet norske brukere.

– Facebook har ikke beskyttet brukernes data, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Det er ikke første gang norske forbrukerinteresser har vært truet av Facebook. Forbrukerrådet har tidligere vært i felten blant annet mot samarbeidet mellom Facebook og spilltilbyderen Zynga.

I brevet oppfordres Datatilsynet til å sette i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre Facebook og andre selskaper dersom europeiske personvernregler er brutt. Dette følges av en oppfordring om å samarbeide og samordne responsen med andre europeiske personvernmyndigheter.

Facebook må forklare

Forbrukerrådet mener også at Facebook må ta direkte kontakt med brukere berørt av personvernbruddet. De krever også at Facebook offentlig forklarer hva de vil gjøre for å beskytte brukerne mot lignende hendelser i framtida.

Facebook er den største sosiale nettverkstjenesten i verden, og over 3,5 millioner norske har aktive brukerkontoer i nettverket. Bare Youtube-tjenesten har flere aktive brukere enn Facebook i Norge, forteller tall fra Ipsos.

– Så godt som hele det internettbaserte økosystemet baserer seg på kommersiell overvåkning. Vi ser nå at denne overvåkningen ikke bare truer forbrukernes grunnleggende rettigheter, men også demokratiet, sier Myrstad.

Europeisk reaksjon nødvendig

Europeiske og norske regler for personvern er langt strengere og til gunst for forbrukere enn reglene i sambandsstatene. Selv om Facebook er et selskap i California, er de likevel forpliktet til å følge visse lokale regler i land der de har aktivitet og der de lagrer data.

– Vi krever at Facebook forteller Datatilsynet i hvilken grad norske brukere er berørt, og at tilsynet eventuelt setter i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene, hvis disse har brutt norsk og europeisk personvernlovgivning, sier Myrstad.

Forbrukerrådet samarbeider med andre lands forbrukermyndigheter i denne saken og initiativet kopieres i andre land i Europa. Dermed tar nasjonale forbrukerorganer i flere land kontakt med de nasjonale datatilsynsmyndighetene for å øke presset på Facebook.

Brevet fra Forbrukerrådet til Datatilsynet kan leses her.