BØTELAGT: Innovasjon Norge, her representert med administrerende direktør Håkon Haugli, har ikke klart å begrunne urettmessige kredittsjekker. Det har de nå fått bot for. (Foto: Innovasjon Norge/Tom Hansen)
BØTELAGT: Innovasjon Norge, her representert med administrerende direktør Håkon Haugli, har ikke klart å begrunne urettmessige kredittsjekker. Det har de nå fått bot for. (Foto: Innovasjon Norge/Tom Hansen)

Datatilsynet ilegger millionbot til Innovasjon Norge

Gjorde kredittvurdering uten behandlingsgrunnlag.

Publisert Sist oppdatert

I januar i år sendte Datatilsynet ut et varsel om overtredelsesgebyr til Innovasjon Norge. Saken gjaldt fire kredittvurderinger av en enkeltperson og hans enkeltmannsforetak, uten at det fantes behandlingsgrunnlag. Nå er saken ferdig, og Innovasjon Norge ilegges en bot på en million kroner for forholdet.

– Innovasjon Norge har ikke kunnet vise til et kundeforhold, eller en tilknytning til klageren og vedkommendes foretak, som kunne begrunne disse kredittvurderingene, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk i en pressemelding fra Datatilsynet.

Behandlingsgrunnlag

Om bakgrunnen for boten skriver Datatilsynet i pressemeldingen at: «En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonforetak vil betale en fordring. En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi. Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak».

Krenkende

Siden enkeltmannsforetak og enkeltperson er så tett knyttet, så er det ikke lett å skille dem, og informasjon om foretaket er også informasjon om personen. Da kan en grunnløs kredittvurdering av selskapet oppleves som svært krenkende for personen.

– Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak sier også noe om eierens privatøkonomi. Det er private opplysninger som ikke kan hentes inn av andre med mindre det er saklig begrunnet, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

– Vi skjønner at klageren reagerer når vedkommende har blitt kredittvurdert flere ganger, og at dette oppleves som krenkende. Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, avslutter Breidablikk.

Datatilynet opplyser at Innovasjon Norge har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket.