SVARET: Edge computing er svaret på mange av utfordringene it-ledere nå står overfor, skriver Geir Rostadmo-Strømme. (Foto: Dell Technologies)

Edge kan gjøre bærekraftsmålene mer oppnåelige

KOMMENTAR: Skal norske virksomheter klare å håndtere flodbølgen av data som nå treffer dem, kreves det økt grad av automatisering, skriver Geir Rostadmo-Strømme.

Publisert Sist oppdatert

Data i seg selv er ikke verdt stort, med mindre du gjør noe med dem. I dag er det imidlertid en utfordring at datamengdene vokser så raskt at det fort kan bli overveldende og vanskelig å håndtere.

Vi snakker ikke lenger om gigabytes eller terabytes. Den nye måleenheten er zettabyte, tilsvarende en milliard terabytes. Etter hvert som vi blir stadig mer avhengige av å hente verdi ut av de voksende datamengdene, må du se på hvordan du bygger infrastrukturen din. Det som fungerte bra i går, er ikke nødvendigvis en optimal løsning i dag.

Edge computing er etter min mening svaret på mange av utfordringene it-ledere nå står overfor. Det handler om å plassere arbeidslastene der det er mest hensiktsmessig til enhver tid. Noen ganger er det i en offentlig eller privat skytjeneste, andre ganger i et on-premise datasenter, og oftere er det i et edge-datasenter.

Det som gjerne avgjør hvilken tilnærming som er best i et moderne multicloud-miljø, er hvor dataene oppstår. Det er mest effektivt å behandle dataene der, i stedet for å sende dem til en skytjeneste et annet sted.

En kjærkommen bonus ved edge computing er at det å behandle data i kanten av nettverket kan ha en miljøgevinst i form av lavere strømforbruk. Jeg kommer tilbake til hvorfor.

75 prosent vil prosesseres utenfor sentraliserte datasentre

Kompleksiteten i moderne IT-løsninger og distribuerte data gjør at mange virksomheter strever med å administrere arbeidslaster, applikasjoner og data på en sikker måte hele veien fra edge til hybrid sky.

Ifølge Gartner vil 75 prosent av bedriftsdata prosesseres utenfor et tradisjonelt, sentralisert datasenter eller skytjeneste innen 2025. Det er derfor avgjørende at man tar i bruk moderniserte plattformer som støtter virksomhetenes mål om å bli mer datadrevne. Det betyr edge-løsninger som er kraftige nok til å håndtere de mest krevende arbeidslastene og behandle data raskt, med innebygget automasjon og enkel administrasjon.

Ved å bruke kunstig intelligens (AI) kan man omgjøre de store datamengdene til verdifull innsikt, slik at man raskt kan identifisere nye forretningsmuligheter og øke produktiviteten. Dette krever imidlertid mer prosesseringskraft («compute»), økt hastighet og større smidighet.

Vesentlig reduksjon i strømforbruket

Som nevnt innledningsvis vil edge computing kunne bety en vesentlig reduksjon i strømforbruket, som igjen er bra for miljøet. Det krever også mindre kjøling, og ved å ha prosesseringskraften der den trengs kan du gjøre mer med mindre.

Dell har forpliktet seg til å redusere energiforbruket til hele sin produktportefølje med 80 prosent innen 2030 og vi hadde i 2020 allerede oppnådd en reduksjon på 69,9 prosent. Ferske tall viser nå at vi nå har klart å redusere energiforbruket til serverne våre med 82,5 prosent. Edge-løsninger er helt sentralt for at vi skal nå bærekraftsmålene våre.

Jo mer vi bruker edge computing for å løse våre forretningsbehov og skape mer verdi av data, jo raskere kan vi redusere tunge dataoverføringer mellom enheter i nettverket og datasentre.

Til syvende og sist handler det om å ta i bruk løsninger som gjør bedrifter i stand til å fokusere på innovasjon og de problemene de trenger å løse. I dag kommer du ofte ikke utenom at dette innebærer prosessering av stadig voksende datamengder. Ved å gjøre dette i kanten av nettet blir det enklere, billigere og mer effektivt å hente ut innsikt og automatisere oppgaver – i tillegg til at du får en positiv miljøgevinst.

Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies